Članci

Žensko preduzetništvo uticajnije u Srbiji nego u Danskoj!

15 mar 2019

Skoro da ne poverujete: žensko preduzetništvo uticajnije u Srbiji nego u Danskoj, a srpske kompanije u kojima su na vodećim pozicijama žene imaju veći udeo u ostvarenoj neto dobiti, u odnosu na takve kompanije u Slovačkoj, Nemačkoj, Belgiji, Švajcarskoj, Češkoj i Mađarskoj - pokazuje analiza ženskog preduzetništva u 13 evropskih zemalja. Znači li to da su poslovne žene u Srbiji uspešnije?

Rezultati istraživanja ženskog preduzetništva idu u prilog uspešnosti poslovnih žena u Srbiji, posebno u pogledu profitabilnosti. Međutim, značajna odstupanja u odnosu na vodeće zemlje, od kojih se posebno ističe Slovenija, pokazuju da i u ovom pogledu postoji prostor za značajna unapređenja. Doda li se u razmatranje i prosek privrede, do izražaja dolazi činjenica da u današnje vreme, kada se razlike između uticaja muškaraca i žena stalno smanjuju, žensko preduzetništvo postaje oblast koja je sve interesantnija kompanijama i kreatorima makroekonomskih politika.

Kako bi na nedvosmislen i realan način prikazali uticaj ženskog preduzetništva na privrede različitih evropskih zemalja, kompanija Bisnode je, koristeći svoju bazu podataka (jednu od najsveobuhvatnijih baza podataka na tržištu), kreirala Bisnode indeks uticaja žena –– BIWI.

Prema odnosu udela broja zaposlenih u kompanijama u vlasništvu žena i udela broja kompanija koje kontrolišu žene, postoje četiri zemlje u kojima žene zapošljavaju veći broj ljudi od kompanija u kojima su muškarci na vodećim pozicijama. Najmanji jaz je u Sloveniji i Poljskoj, dok je najveći jaz u Belgiji.

Udeo u broju zaposlenih / Udeo u broju kompanija

Odnos udela kompanija u vlasništvu žena u ostvarenim prihodima i udela broja kompanija koje kontrolišu žene ukazuje na to da one ni u jednoj od analiziranih zemalja nemaju veće prihode u odnosu na prosek domaće privrede.

Udeo u ukupnim prihodima / Udeo u broju kompanija

Zapravo, kompanije u kojima su žene na vodećim pozicijama u većini zemalja u proseku ostvaruju znatno niže prihode, pri čemu je najznačajnija razlika u Belgiji.

Odnos udela kompanija u kojima su žene na vodećim pozicijama u ostvarenoj neto dobiti i udela broja kompanija koje kontrolišu žene pokazuje da u svim zemljama, osim u Sloveniji, žene preduzetnice ostvaruju manju neto dobit od svojih muških kolega. U Sloveniji su kompanije koje vode žene u proseku 56% profitabilnije u odnosu na domaću privredu. Indeks takođe pokazuje da mađarske kompanije koje vode žene imaju najnižu profitabilnost u odnosu na prosek privrede u toj zemlji.

Udeo u neto dobiti / Udeo u broju kompanija

BIWI (engl. Bisnode Index of Women Influence) je jedinstveni indeks koji se koristi za poređenje različitih zemalja prema uticaju koji žene imaju na privredu tih zemalja.

Iako se dinamika ovog trenda razlikuje od zemlje do zemlje, rezultati BIWI indeksa jasno pokazuju pozitivnu korelaciju između povećanja učešća ženskog preduzetništva i opštih ekonomskih kretanja u pojedinim zemljama.

BIWI indeks

Prema BIWI indeksu žene u Poljskoj imaju najveći uticaj na domaću privredu. Njih prate slovenačke i mađarske preduzetnice, dok ostale zemlje pokazuju vrednost indeksa ispod proseka. Najnižu vrednost indeksa za 2018. godinu imaju Danska i Srbija.

 

***

Bisnode je vodeća evropska kompanija za obradu podataka i analitiku u Evropi, koja gradi svetliju budućnost koristeći pametne podatke. Imamo više od 2100 strastvenih i znatiželjnih zaposlenih koji sarađuju u 19 zemalja koristeći analitiku i skoring modele za predviđanje ponašanja kupaca, pružanje značajnih uvida i, naposletku, pronalaženje inovativnih rešenja za trajne probleme.

Bisnode – podaci koji vas vode napred.