Članci

Start-upovi u Stokholmu: Kako eksperimentisati podacima u cilju dobijanja više klijenata i partnera

02 maj 2017

Preduzeće na početku svog puta testira baš sve moguće stvari. Svi žele svojim klijentima da poboljšaju ponudu i da tako stvore više posla. Kako mogu ova novoosnovana preduzeća da upotrebljavaju pametne podatke za poboljšanje poslovnog razvoja? Bisnode je u svrhu traženja odgovora u Stokholmu posetio dva start-upa. Kao većina njih, UNjobfinder i Palaver su u fazi  usmeravanja prema najboljim mogućim rešenjima o budućem poslovanju.

-        UNjobfinder nudi platformu zapošljavanja. Namenjen je traženju poslova u međunarodnim organizacijama – kao što su Ujedinjene nacije i Svetska banka – širom sveta.

-        Palaver nudi aplikaciju za iPhone i Android, koji samozaposlenim i zaposlenim licima u preduzećima omogućava lakši, udobniji rad izvan kancelarije – u kafeterijama, restoranima i hotelskim lobijima.

Sa start-upovima smo se sreli u cilju razgovora o izazovima traženja prave ciljne grupe, o razvoju njihovog posla te o važnosti slušanja klijenta i korisnika. Takođe,  jednog od naših stručnjaka smo pitali da li može da razgovara o mogućim načinima upotrebe pametnih podataka za ova dva preduzeća, koja su u razvoju svog posla.

„Što su vaši podaci detaljniji, vaša organizacija će imati više sadržaja. Radi se o pravilnom zadovoljavanju potreba.“

Alexandre Fleury, UX – direktor u UNjobfinderu

UNjobfinder: „Želimo da budemo detaljniji u traženju pravih profila ljudi“

Vizija UNjobfindera je da postane platforma za traženje zaposlenja u međunarodnim razvojnim organizacijama širom sveta. Organizacijama poput Unicefa i Save the Children pomaže da pronađu prave kandidate za sve vrste poslova: od menadžmenta do vršenja osnovnih kancelarijskih poslova. Oko 150.000 osoba se registrovalo na internet stranici kao potencijalni kandidati.

UNjobfinder se finansira širenjem znanja o organizacijama i aktivnim traženjem, putem kanala društvenih mreža, kandidata čiji profili odgovaraju onim koje traži organizacija.

Njihov poslovni razvoj u osnovi proizlazi od pridobijanja novih partnera i što je moguće efikasnijeg traženja pravih profila ljudi.

„Do sada smo sarađivali sa 84 organizacije od kojih je 12 redovnih partnera,“ navodi Alexandre Fleury, UX direktor UNjobfindera. „Jedan od nas se brine isključivo za sticanje novih partnera. U cilju dobijanja novih korisnika, oglašavamo se na Facebooku i na ostalim kanalima. Onda pokušavamo da slobodna radna mesta opišemo na najrelevantniji način za pojedinačnu osobu. U naše dnevne novosti dodajemo različite teme i onda interes za njih analiziramo upotrebom Google Analytics.

Stalno testiranje je jako bitno. Većina start-upova tokom svog puta prema uspehu utvrdi da se njihove pretpostavke tokom vremena iskažu kao neistinite. „Sami smo bili mišljenja da će naši registrovani korisnici videti vrednost u pristupu stranicama organizacija na društvenim mrežama, koje su objavljene na našoj internet stranici,“ navodi Fleury. „Onda, kada smo kandidate pitali za mišljenje, dali su potpuno drugačije zahteve po sadržaju: koliko vremena će morati da čekaju na odgovor nakon što se prijave za posao; da li prilikom selidbe na drugi kraj sveta svoju decu mogu da pošalju tamo u školu i sl. Oni pojedinci koji žele da dobiju podatke o preduzeću, idu direktno na njihovu internet stranicu, nismo im potrebni mi kao posrednici.“

Jedan od najvećih izazova UNjobfindera je biti siguran da svaki kandidat odgovara kriterijumima koje organizacija navede kao bitne. „Što se vaši podaci više poklapaju, to je organizacija zadovoljnija,“ navodi Fleury. „Govorimo o ispunjavanju potreba. To se iskazuje, kada, na primer, organizacija traži žensku osobu koja govori arapski jezik za rad na određenom području. Razmišljamo kako možemo, na primer, na osnovu strasti pojedinačnog kandidata za pomoć ranjivoj deci ili u borbi protiv bolesti i gladi da poboljšamo rezultate traženja dobrih 'parova' poslodavca i kandidata.“

Stručnjak: Kako može UNjobfinder da koristi pametne podatke

Anna Stal iz Bisnodea, koja malim i srednjim preduzećima pomaže da koriste pametne podatke, nudi nekoliko ideja kako preduzeća, kao što je UNjobfinder, mogu da razvijaju svoj posao.

-        U cilju pronalaženja one ciljne grupe koja svojim učešćem najviše može da doprinese poslu, koristite analizu. Da li ćete svoje izvore posvetiti kontaktiranju svih klijenata ili je pametnije fokusirati se na uži izbor? Bisnode može kroz podatke i analize da pomaže u određivanju koje organizacije će biti profitabilne i koje će zadovoljiti klijente.

-        Postanite još detaljniji u svom marketingu. Sakupljanjem i obradom velikih količina podataka, Bisnode zna koje osobe žele posao u neprofitnim organizacijama i koje su u tom periodu života kada je odluka za to zaposlenje verovatnija. Ako razumete svoju ciljnu grupu, lakše je saznati koje kanale za kontaktiranje stranaka je potrebno upotrebiti.

*Bisnode Personas je naš način opisivanja osnovnih tipova pojedinaca. Ne opisuje ga detaljno, već omogućava razumevanje njegovog ponašanja, vrednosti, vođstva i načina života – dakle stvari koje možemo da upotrebimo za efikasniju komunikaciju sa ciljnom grupom.

- pojednostavite traženje potencijalnih partnera. Danas su na raspolaganju globalne baze podataka, koje preduzećima obezbeđuju informacije na organizacionom nivou, odgovarajućim vodećim radnicima, strukturama grupa itd.

Palaver: „Naša ciljna grupa je prvenstveno sportska...ali koji ljudi su najprofitabilniji?“

Palaver se od svog početka bavi sakupljanjem podataka o svojim klijentima. Njihovo prvo istraživanje se drži pitanja „Ko će platiti za naše usluge?“. Palaver ima zaključena partnerstva sa kafeterijama, restoranima, hotelskim i ostalim udobnim prostorima. Korisnici mogu, s obzirom na njima bitne kriterijume, kao na primer raspoloživost električne utičnice, bežičnog interneta, višesatnog sedenja bez osećaja krivice zbog zauzimanja prostora itd., preko filtera da traže privremeni radni prostor.

Dakle... ko je spreman da plati za takvu uslugu?

„Intervjuisali smo 150 osoba koje svoj posao rade u kafeterijama“, navodi Peter Henning, jedan od pet osnivača Palavera. „Uvereni smo da su to bili tvz. frilenseri i samozaposlene osobe. Utvrdili smo da je ovo uverenje bilo vrlo pogrešno i neistinito. Oko 60% osoba bilo je zaposleno u korporacijama – sedaju u te udobne prostore i rade kratko vreme.“

Ista anketa je dala odgovor takođe na pitanje zašto ljudi rade u takvom okruženju.

„Očekivali smo odgovore poput 'zato što je lepo' i ''zato što je relaksirajuće'“, navodi Henning. „Ali ono što smo  naučili je da puno ljudi iz korporacija radi tamo ''zato što je kul'. Imati mogućnost rada u drugačijem okruženju ili održavanje sastanka sa klijentom je stvar robne marke poslodavca.“

Svako ko koristi našu aplikaciju može da ukuca broj svoje bankovne kartice i da je za upotrebu naših koristi sa svojim kolegama ili klijentima. Zajedno mogu da upotrebljavaju aplikaciju za cenu kafe po nešto višoj ceni nego uobičajeno (sa doplatom od 1-1,5 EUR) a sa mogućnošću sedenja u istom prostoru više časova i to bez ikakvog osećaja krivice.

U sledećem koraku preduzeća mogu svoje zaposlene da povežu kao korisnike i da im na taj način omoguće rad van svojih kancelarija plaćanjem troškova, sakupljenih na mesečnom računu. Jednostavnost je ključna reč Palavera.

Palaver je nastavio sa skupljanjem podataka o strankama.

„Kroz nove intervjue“, navodi Henning, „znamo, na primer, da je mnogo ljudi unutar naše ciljne grupe sportista. Što više slušamo naše klijente, više uvida dobijamo. Slušamo i pokušavamo da razumemo. Možemo lakše da dobijemo novac od određenih ciljnih grupa nego od drugih? Postoji tip ciljne grupe koji je profitabilniji od drugih? Možda turisti, koji su u Stokholmu samo jedan dan? Ili možda samozaposlene osobe, koje inače rade od kuće, ili su upravo dobile dete i imaju želju da odu u grad na nekoliko časova? Eksperimentisanje je u punom zamahu već od septembra, kada je aplikacija lansirana na tržištu.“

 

Bisnode: Kako Palaver može da upotrebljava pametne podatke

Anna Stal ima nekoliko ideja kako Palaver može da upotrebljava pametne podatke.

-        Sistematizujte obradu željenih partnerskih preduzeća. Ako imate odgovarajuće podatke o vodećim radnicima i o celokupnom preduzeću, možete da racionalizujete obradu podataka.

-        Uverite se da partnerska preduzeća imaju određeni ugled. Provera kreditnih sposobnosti, poreskih dugova i sl., dobar je način za zaštitu vaše robne marke. Proverite sve partnere, koji imaju dugove, a ugovor potpišite samo sa onima koji su pouzdani i koji imaju ugled.

-        Pribavite jasnije profile vaših stranaka. Bisnode može da izradi analizu vaših trenutnih klijenata. Palaver ima detaljnu sliku o svojim strankama? U drugom koraku može Bisnode da pomogne Palaveru da dobije više stranaka.

-        Imajte još bolji uvid u stranke. Možete da izradite brze ankete koje, na primer, nestrukturisane podatke pretvaraju u uvid, koji je moguće analizirati i koristiti. Jedan od načina za prestrukturisanje podataka je Bisnode alat „Voice of the Customer“, koji može da se integriše u kontakte klijenata.