Članci

Kako da pripremite svoje preduzeće za primenu Opšte uredbe o zaštiti podataka (OUZP)

26 apr 2018

Bilo da vodite malo preduzeće ili uhodanu organizaciju, OUZP će promeniti način na koji komunicirate sa pojedincima u Evropskoj uniji i način na koji koristite njihove podatke o ličnosti. Ovaj novi skup pravila će ojačati i usaglasiti zakone o zaštiti privatnosti širom Evropske unije. Primenjuje se na brendove i organizacije širom sveta koje obrađuju podatke o građanima Evropske unije. Na najosnovnijem nivou, OUZP će dati ljudima bolju kontrolu nad načinom na koji se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i prenose. Iako je ovo dobra vest za pojedince, oglašivačima i vlasnicima preduzeća postavlja nove izazove. Sada je vreme da se pripremimo.

Predstavljamo vam 5 koraka koje možete da preduzmete da biste pripremili svoje preduzeće za primenu OUZP-a.

 

1. Obučite svoje osoblje

Prvo, postarajte se da vaši zaposleni razumeju šta je OUZP i koje su njihove obaveze. Napravite spisak stvari koje su dozvoljene i zabranjene, naglasite ključne aspekte i obučite svoje osoblje. Pored toga, razgovarajte sa svojim dobavljačima i poslovnim partnerima o njihovoj usaglašenosti sa OUZP-om.

 

2. Obavite reviziju podataka

Zatim identifikujte i analizirajte sve podatke koje imate o svojim klijentima. Postarajte se da saznate odakle dolaze i sa kim ih delite. Postavite sebi sledeća pitanja:

  • Koje podatke imam – da li su predmet OUZP-a?
  • Da li su mi stvarno potrebni ovi podaci o klijentu? Kako ću ih koristiti?
  • Da li su podaci tačni i ažurirani?
  • Da li su moji klijenti svesni načina na koji se njihovi podaci koriste?
  • Da li sam zadovoljan/na stepenom sigurnosti čuvanja podataka? Da li je moj veb-sajt bezbedan?
  • Da li imam uspostavljenu politiku zaštite podataka?

Kada odgovorite na ova pitanja, utvrdite politiku o podacima u kojoj je objašnjeno kako će vaše preduzeće prikupljati i koristiti podatke nadalje.

 

3. Razmotrite zapošljavanje službenika za zaštitu podataka

U zavisnosti od količine i vrste podataka koje vaše preduzeće poseduje može biti potrebno da imenujete SZP-a. Njegova/njena glavna uloga je da nadgleda usaglašenost sa OUZP-om. On/ona će obučiti vaše zaposlene, sprovoditi redovne revizije, voditi evidenciju o svim operacijama obrade podataka i davati savete o poboljšanju zaštite podataka.

 

4. Utvrdite kako ćete upravljati povredama tajnosti podataka 

Povrede bezbednosti i tajnosti podataka moraju se prijaviti u roku od 72 časa nakon saznanja o takvoj povredi. Postarajte se da imate plan akcije u slučaju da nešto krene naopako.

 

5. Primenite novi zakon o zaštiti podataka

Na kraju, primenite OUZP. Obavestite pojedince zašto zahtevate i obrađujete njihove podatke, koliko dugo ćete ih čuvati i ko će ih dobiti. Koristite jednostavan jezik da bi vas razumeli. Bez obzira na to da li prikupljate podatke o klijentima za istraživanje, marketinške potrebe ili direktnu prodaju, pribavite njihov jasan pristanak. Ažurirajte postojeće pristanke ako nisu usaglašeni sa OUZP-om.

Besplatna Bisnode
e-knjiga

Kratak vodič kroz GDPR
Preuzmite Bisnodeovu GDPR e-knjigu