Članci

GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka – nova ravnoteža između transparentnosti i privatnosti

20 apr 2018

Podaci pokreću informacionu ekonomiju. Svet prelazi od direktnog prikupljanja podataka od pojedinaca na stanje u kom se ljudi posmatraju i u kom se njihovo ponašanje prati na internetu ili putem pametnih uređaja. Sve više se podaci izvode iz algoritama koji analiziraju razne izvore podataka, kao što su društvene mreže, podaci o lokaciji i evidencije o kupovini. Podaci su sredstvo koje može stvoriti vrednost. Međutim, postoje i rizici povezani sa njima. Curenje informacija, povrede sigurnosti podataka, krađa identiteta i uglavnom loše upravljanje podacima koji dovode do gubitka poverenja klijenata predstavljaju pretnje za organizacije svih veličina i u svim sektorima.

Sve veća zabrinutost oko pitanja privatnosti
Sve češće se govori o tome da se stav ljudi prema podacima o ličnosti menja. S jedne strane, ljudi su sve spremniji da podele informacije na društvenim mrežama i dopuštaju prikupljanje i korišćenje svojih podataka u komercijalne i druge svrhe, često zanemarujući obimna obaveštenja o privatnosti.

S druge strane, ljudi su danas više zabrinuti zbog načina na koji se njihovi podaci prikupljaju i obrađuju. Stav potrošača je da prednosti personalizovanih ponuda nisu važnije od subjektivne procene rizika od deljenja informacija. Ljudi su zabrinuti zbog načina na koji organizacije postupaju njihovim podacima i žele da zadrže kontrolu nad njihovom upotrebom. Postoji sve veća zainteresovanost u pogledu privatnosti i zaštite podatakaod strane potrošača, medija, kompanija, politike i opšte javnosti.

Reforma zaštite privatnosti i podataka
S obzirom na brze promene koje se dešavaju, Evropska unija smatra da je neophodno reformisati zaštitu privatnosti i podataka. Kao što već verovatno znate, 25. maja 2018 Opšta uredba o zaštiti podataka iliti GDPR stupa na snagu širom EU. Do tada, kompanije, korporacije, državni organi i organizacije koje prikupljaju podatke o ličnosti moraju da se usaglase sa novom uredbom.

Namera GDPR-a je objasniti i povećati prava na privatnost i zaštitu podataka. Međutim, ravnoteža između transparentnosti i privatnosti predstavlja veliki izazov. Uredba je zasnovana na ideji da obavezni pristanak dovodi do veće privatnosti. Međutim, što više informacija organizacije moraju prikupiti obaveštenja o privatnosti i to su složeniji uslovi i odredbe koje klijenti moraju prihvatiti. Takođe, ne može se poreći da ovaj novi propis stavlja pritisak na poslovanje zbog strožih zahteva za veću odgovornost. Povreda GDPR-a mogla bi dovesti do novčanih kazni u vrednosti do 4% bruto godišnjeg prometa. Od suštinske važnosti je da se Uredba sprovede ispravno.

Više od usaglašenosti
Pored usaglašenosti, najveća promena će biti promena odnosa organizacija prema privatnosti – kako ispuniti ne samo odredbe zakona o privatnosti već i očekivanja klijenata. Kada neka organizacija razmatra svoj poslovni model, upotrebu i protok podataka, ona mora uzeti u obzir pitanja kao što su odgovornost, transparentnost, poverenje, privatnost i poslovna etika. Prema tome, privatnost je poslovno pitanje. Ona predstavlja ključnu komponentu u izgradnji poverenja klijenata i sticanja konkurentne prednosti jer klijenti cene privatnost i jednostavne i transparentne procedure za ostvarivanje svojih prava.

Neka GDPR ne bude pretnja već prilika za rast.

  • Pretvorite potencijalne rizike u konkurentnu prednost. Način na koji rešavate pitanje privatnosti može biti najbolja praksa i može se koristiti kao prodajna vrednost.
  • Izgradite odnose od poverenja sa klijentima, partnerima, investitorima i regulatornim organima.
  • Personalizacija: Klijenti su voljniji da dele podatke ako veruju da će one biti prikladno zaštićene. Komunikacija ima ključnu ulogu.
  • Ako dođe do nesretnog slučaja u obliku povrede sigurnosti podataka, od ključne je važnosti imati pripremljeni plan akcije i brzo obavestiti pogođene strane i rešiti problem.