Zaštita ličnih podataka

Bisnode Srbija je deo međunarodne korporacije u vlasništvu Bisnode AB sa sedištem u Stokholmu, Švedska. Mi smo najveći evropski ponuđač pametnih podataka i poslovne analize. Zaštita privatnosti pojedinaca je od ključnog značaja za naše poslovanje i zato se zalažemo da uz najveću moguću pažnju zaštitimo podatke i privatnost pojedinca. U izjavi o zaštiti privatnosti definišemo kako postupamo s podacima koji omogućavaju identifikaciju pojedinca (fizičkog lica).

 

Koje informacije o vama čuvamo?

U Bisnode obrađujemo samo osnovne podatke o pojedincima (fizičkim licima), koji su:

 • korisnici naših proizvoda i rešenja;
 • učesnici naših obuka i događaja;
 • osnivači, vlasnici ili zakoniti zastupnici pravnih lica (ime, prezime, adresa);
 • samostalni preduzetnici.

U marketinške svrhe možemo koristiti vaše osnovne kontakt-podatke (ime, prezime, elektronska adresa, telefon, funkcija u preduzeću), a u nekim slučajevima možemo beležiti i vaše ponašanje na našoj internet stranici. 

Ako pratite našu internet stranicu, čuvamo i kolačiće na osnovu kojih merimo posećenost i vaše ponašanje na našoj internet stranici.
Za više informacija o kolačićima, posetite vezu www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.
U vašem onlajn pregledaču možete da podesite politiku prihvatanja kolačića, a na gorenavedenoj internet stranici nalaze se i uputstva o tome kako da uklonite kolačiće sa svog internet pregledača. U tom slučaju možda neće raditi neke funkcije na našoj internet stranici.

 

Izvor naših podataka?

Bisnode je prisutan u 19 zemalja Evrope. Podaci su uvek dobijeni iz lokalnih izvora. Većinu podataka dobijamo iz:

 • Javno dostupnih izvora (javni registri, spiskovi, itd.);
 • Ugovornih partnera Bisnode;
 • Poslovne informacije korišćene u našim D&B proizvodima i rešenjima iz država u kojima Bisnode nije prisutan dobijamo od našeg globalnog partnera Dun & Bradstreet (www.dnb.com) i njihove globalne mreže partnera.

Neke podatke koje obrađujemo dobijamo i od korisnika naših proizvoda i rešenja, kao i od učesnika naših obuka i događaja.

 

Pravna osnova za obradu podataka o ličnosti

Obrada na osnovu legitimnog interesa

Podatke o pojedincima (fizičkim licima) možete obrađivati na osnovu legitimnog interesa za koji se zalaže kompanija Bisnode ili treće lice, osim kada nad ovakvim interesima prevladaju interesi ili osnovna prava i slobode pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Prilikom obrade podataka o ličnosti, koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, koristimo odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu vaše privatnosti. 

To znači da vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće namene:

 • da u okviru sveobuhvatne usluge ocenjivanja boniteta i analize preduzeća i obezbeđivanja sigurnosti pravnog prometa, našim strankama i korisnicima naših proizvoda i rešenja pružamo sveobuhvatan uvid u profil kompanije (uključujući podatke o osnivanjima, vlasnicima i zakonskim zastupnicima)
 • za obezbeđivanje podataka o sposobnosti plaćanja (stečaji potrošača);
 • korisnike naših proizvoda i rešenja kontaktiramo u cilju utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama odnosno korisničkim iskustvom, i u slučajevima kada to nije neophodno za sprovođenje ugovora. S pojedincima koji to ne budu želeli nećemo ponovo kontaktirati za ostvarivanje ove namene;
 • Slanja marketinških poruka adresiranih na registrovane predstavnike preduzeća.

Obrada na osnovu saglasnosti

Obrada podataka može se zasnivati i na saglasnosti koju pojedinac da kompaniji Bisnode. Saglasnost, na primer, može dati za sledeće namene: 

 • obaveštavanje o aktuelnim novostima i ponudi kompanije Bisnode i partnera;
 • za unapređenje naših rešenja i obezbeđivanje sadržaja koji su za pojedince relevantni;
 • kada želite da podatke o svojoj poslovnoj funkciji objavimo/obradimo u poslovnoj mreži vaše kompanije unutar naših proizvoda i rešenja.
 • da naši klijenti s vama odnosno vašim preduzećem mogu uspostaviti kontakt

Bisnode će obaveštavanje vršiti samo preko onih kanala za koja je od pojedinaca dobio saglasnost. Povlačenje odnosno izmena saglasnosti se odnosi samo na podatke koji se obrađuju na osnovu saglasnosti.

Obrada na osnovu ugovora

Lične podatke pojedinaca (fizičkih lica) obrađujemo u cilju ispunjavanja svojih obaveza iz ugovornog odnosa.
U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obaveza obrađujemo lične podatke pojedinaca u sledeće svrhe: priprema ponude, zaključivanje ugovora, aktivacija korisničkog imena, dostava opreme i/ili dokumentacije, obaveštavanje o izmeni uslova prodaje, sprovođenje izmena pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, obračunavanje usluga, rešavanje eventualnih tehničkih problema, prigovora ili reklamacija, slanje obaveštenja u vezi sa sprovođenjem pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, sprovođenje eventualnih postupaka naplate i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa.

 

S kim delimo vaše podatke?

Suština našeg posla je da se zalažemo za to da pomognemo našim klijentima da na osnovu dobrih i tačnih podataka o svojim poslovnim partnerima donesu dobre poslovne odluke.

Naši klijenti su uglavnom mala, srednja i velika preduzeća sa sedištem u Srbiji i u drugim državama EU. Naši klijenti su i državni organi, organi javnih zajednica, javne agencije, javni fondovi i druga lica javnog prava.

Podizvođači

U nekim slučajevima Bisnode sarađuje s podizvođačima, koji tako obrađuju naše podatke.

One, koji obrađuju naše podatke pažljivo biramo i s njima imamo zaključene i sve ugovore o obradi podataka, koji regulišu kako treba i kako mogu da obrade naše podatke. Zalažemo se za to da naši ugovorni partneri imaju isti nivo zaštite podataka kao i mi. Više o tome možete pročitati u Prilogu 1.
Uzimajući u obzir to da naši podizvođači rade u naše ime i na naš račun, mi smo potpuno odgovorni za to šta oni rade s našim podacima.

 

Kako štitimo vaše podatke

U to kako štitimo vaše podatke možete se uveriti u Prilogu 1, gde su detaljno predstavljeni tehničke i organizacione mere koje smo prihvatili u cilju obezbeđivanja odgovarajućeg nivoa zaštite vaših podataka.

Zalažemo se za to da vodimo ažurirane „crne liste” s ciljem da pojedinci ne dobijaju marketinške poruke koje ne žele da primaju.

 

Prenos i čuvanje podataka

Vodimo računa o tome da se obrada svih vaših podataka o ličnosti odvija unutar Evropske unije.

Vaše podatke čuvamo u našim sistemima podataka u skladu s važećom politikom čuvanja. Koliko dugo ih čuvamo zavisi od zakonskih zahteva i poslovnih potreba i definisane su u internim aktima kompanije.

Kada nam podatak više nije potreban, brišemo ga iz svojih baza podataka.

 

Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti

Pravo pristupa

Omogućavamo vam da imate pristup podacima o vama koje obrađujemo. To znači da sa nama možete kontaktirati i daćemo vam kopiju informacija o tome koje vaše lične podatke obrađujemo i u koje svrhe.

Pravo na ispravku

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da ostvari to da bez bespotrebnog odlaganja ispravimo pogrešne i nepotpune podatke koje u vezi s njim obrađujemo. U slučaju da podatke o ličnosti pojedinca dobijamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najpre direktno obratite predmetnom telu u ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Imate pravo da tražite brisanje svojih podataka o ličnosti iz naših baza podataka. Vašim zahtevima ćemo udovoljiti, osim ukoliko budemo utvrdili da imamo pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor određenih vrsta obrade podataka o ličnosti.

Možete se suprotstaviti određenoj upotrebi podataka o ličnosti ako se ovi podaci obrađuju u druge svrhe od onih potrebnih za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se takođe suprotstaviti daljoj obradi podataka o ličnosti po prethodnoj saglasnosti. Ukoliko se suprotstavljate daljoj obradi podataka o ličnosti, to može umanjiti mogućnosti za upotrebu naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da tražite da vaše podatke o ličnosti za određene namene više ne obrađujemo. U tom slučaju, vaše podatke ubuduće nećemo više koristiti za namene na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturisanoj i opšte korišćenoj i mašinski čitljivoj formi, a vi ih možete proslediti drugom operatoru. Uzmite u obzir da to važi samo za podatke koje smo dobili direktno od vas.

 

Kako ostvariti prava

Prava možete ostvariti na taj način što ćete nam poslati običnom ili elektronskom poštom na dole navedene adrese sledeće podatke: ime i prezime, adresa, elektronska adresa ili telefonski broj i bilo kakav dodatni identifikacioni kriterijum koji će nam omogućiti vašu nesumnjivu identifikaciju.

Možemo tražiti i dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbaciti zahteve koji se nerazumno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

Ukoliko smatrate da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, možete uložiti žalbu kod nadležnog nadzornog organa (Poverenika za informacije).

 

Izmene naše politike privatnosti

Zalažemo se da politiku privatnosti redovno ažuriramo. Ona je poslednji put ažurirana u maju 2018. godine.

 

Kako možete da kontaktirate s nama

Obratite nam se ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu naše politike privatnosti ili vaših prava.
E-adresa: dpo.rs@bisnode.com.

Možete se obratiti i našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti (DPO).
E-adresa: dpo.rs@bisnode.com.