USLOVI KORIŠĆENJA

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Preduzeće Bisnode d.o.o, Milutina Milankovića 7v, 11070 Novi Beograd (u nastavku: "BISNODE") i zavisna društva - filijale društva BISNODE prikupljaju podatke i upravljaju njima.

BISNODE u svojim bazama podataka prikuplja lične podatke koji su isključivo vezani za korporacijske (statusne) podatke o udruženjima, preduzećima, organizacijama i drugim pravnim licima. Lični podaci su prikupljeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

Lične podatke koristimo, dopunjujemo i obrađujemo isključivo u sledeće svrhe:

  • radi ispunjavanja obaveza u skladu sa kupoprodajnim ugovorom te drugim ugovorima zaključenim između Vas i preduzeća BISNODE,
  • kako bi ispitali Vaše mišljene u vezi sa proizvodima i uslugama preduzeća te u svrhu sprovođenje anketa o proizvodima i uslugama,
  • kako bi pojednostavili i poboljšali pretraživanje i dobijanje informacije o preduzeću BISNODE i njegovim proizvodima i uslugama,
  • kako bi Vam ponudili najnovije informacije o proizvodima i uslugama preduzeća BISNODE, uključujući poboljšanja i specijalne ponude koje bi Vas mogle zanimati,
  • radi poboljšavanja proizvoda i usluga preduzeća BISNODE,
  • radi prosleđivanja podataka trećim licima, pri čemu treća lica mogu primljene podatke koristiti u marketinške i druge komercijalne svrhe,
  • za potrebe telemarketinga,
  • radi sprovođenja nagradnih izvlačenja, takmičenja i drugih promocijskih aktivnosti.

BISNODE, osim u slučajevima navedenim u prethodnom pasusu, Vaše lične podatke neće prosleđivati trećim licima bez Vaše pisane saglasnosti.

 

Odgovornost upotrebe podataka

Čitav sadržaj web stranica Bisnode.rs (www.bisnode.rs), uključujući podatke, informacije, tekstove, grafike kao i sve druge materijale i usluge na stranicama nalaze se u vlasništvu preduzeća Bisnode d.o.o, Milutina Milankovića 7v, 11070 Novi Beograd (Nosilac). Sadržaj web stranice Bisnode.rs se sme koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj ili deo sadržaja se sme reprodukovati isključivo uz pismenu dozvolu Nosioca. Svaka neovlašćena reprodukcija, izmena, distribucija, emitovanje, objavljivanje i prikazivanje Sadržaja strogo je zabranjeno.

Nosilac ne preuzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, celovitost ili kvalitet ponuđenih informacija. Isto tako ne odgovara za štetu materijalne ili druge prirode koja je posledica upotrebe ili neupotrebe raspoloživih informacija, odnosno posledica manjkavih ili pogrešnih informacija. Sve ponude objavljene na stranicama su neobvezujuće i dobrovoljne. Nosilac izričito zadržava pravo na izmene ili ukidanje ponuđenih informacija, delimične izmene sadržaja stranica ili čitave ponude, dopunjavanje ili brisanje, kao i privremeno ili trajno ukidanje stranice.

Nosilac ne odgovara i ne preuzima odgovornost za pristup web stranicama koje su povezane s Bisnode.rs kao ni za materijale koji su na njima objavljeni, uključujući web stranice koje se reklamiraju na Bisnode.rs.

Nosilac održava stranice Bisnode.rs na način da su po pravilu dostupne za upotrebu 24 časa na dan, svih dana u godini. Nosilac zadržava pravo na kraću obustavu dostupnosti stranica Bisnode.rs iz tehničkih razloga održavanja ili zamene opreme. Iz razloga vezanih za održavanje stranica, Bisnode.rs, Nosilac ujedno zadržava pravo na dužu obustavu dostupnosti stranica Bisnode.rs, što se u pravilu odvija isključivo subotom i nedeljom.

Nosilac zadržava pravo na to da u slučaju sumnje na zloupotrebe, koje se odnose na kršenje člana 9. Opštih uslova, ograniči ili obustavi korišćenje stranica Bisnode.rs za pojedinačnu lozinku.


Pristup podacima preduzeća i Vašim ličnim podacima

Imate pravo pristupa ličnim podacima, iste smete prepisivati, kopirati, nadopunjavati i ispravljati ili izbrisati nepravilnosti u Vašim ličnim podacima kao i usprotiviti se njihovoj obradi. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Isto tako imate pravo da saznate ko su korisnici ličnih podataka i o kojoj vrsti korisnika se radi.

Ako želite pregledati, ispraviti, izmeniti ili ažurirati svoje lične podatke ili podatke o Vašem preduzeću, podatke nam pošaljite na e-mail adresu: info@boniteti.rs, putem faksa: +381 11 311 39 74 ili nas nazovite na telefonski broj +381 11 225 27 47. Na gore spomenutom telefonskom broju možete zatražiti i sva dodatna pojašnjenja.