Povećajte uspešnost poslovanja

Upotrebite #SMARTDATA kako biste pronašli nove klijente, povećali prodaju, smanjili rizik od održavanja i izgradnje dugoročnih odnosa sa klijentima
Kontakt
IMAMO NOVE BILANSE!

Za 135.000 pravnih lica, od čega je oko 40.000 privrednih društava (pretežno mikro i malih pravnih lica) i oko 95.000 preduzetnika.
Od danas ih možete pogledati na našem portalu poslovna.rs
check_fat_green.png

Kontaktirajte nove klijente uz dubinske uvide u klijente putem profilisanja, segmentacije i nadzora

check_fat_green.png

Poboljšajte Vaš rizik i kredit putem pristupa ažuriranim i podacima proverenog kvaliteta

check_fat_green.png

Zadržite i negujte svoje klijente uz potpunu sliku Vašeg portfelja klijenata

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module