Povežite informacije s poslovnim procesima

Donosite pametne odluke pomoću efikasnog upravljanja podacima
Kontakt
IMAMO NOVE BILANSE!

Za 135.000 pravnih lica, od čega je oko 40.000 privrednih društava (pretežno mikro i malih pravnih lica) i oko 95.000 preduzetnika.
Od danas ih možete pogledati na našem portalu poslovna.rs
check_fat_green.png

Minimizirajte troškove kroz pametnije procese

check_fat_green.png

Uštedite vreme uz pomoć automatizovanog upravljanja podacima

check_fat_green.png

Pojednostavite usklađivanje podataka pomoću ažuriranja u realnom vremenu

Rešenja

Bisnodeova rešenja omogućavaju vam da optimizujete upravljanje podacima uvek kad standardizovane, tačne i potpune informacije povećavaju efikasnost firme. Bisnodeove usluge za automatizovane kvalitetne podatke mogu da uštede resurse kada vaš poslovni sistem zavisi od kombinovanja spoljašnjih i unutrašnjih podataka u koherentnu i pouzdanu bazu podataka koja može da se koristi za poslovne odluke.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module