Rešenja za automatizaciju marketinških aktivnosti

Omogućuje personalizovani marketing

Kontakt
checkmark.svg

Pojednostavite glavni proces uz informacije provjerenog kvaliteta u Vašem sistemu

checkmark.svg

Povećajte profitabilnost optimizacijom Vaše automatizacije marketinga

checkmark.svg

Obezbedite pristup tačnim podacima uz automatizovana ažuriranja

GettyImages-171106488.jpg

Skrojene informacije koje dopiru do potencijalnih klijenata u pravo vreme su postale vrlo važne za kompanije koje se usmeravaju ka marketingu i prodaji i teže da povećaju konverziju njihovih klijenata i mogućih klijenata. Automatizacija marketinga je postala važan i koristan alat za sve trgovce.

Mnogi akteri, naročito u e-trgovini, usvojili su principe automatizacije marketinga i sada sistematično rade u digitalnom okruženju koje klijenti ostavljaju iza sebe kad su onlajn. Ali mnogi zaboravljaju potencijal koji nastaje povezivanjem digitalnih informacija o klijentima i njihovo ponašanje tokom kupovine onlajn sa informacijama o fizičkom licu iza potrošača.

Uz rešenja koja nudi Bisnode, možete da povećate svoje napore u marketinškoj automatizaciji dopunom i oplemenjivanjem podataka o Vašim klijentima sa podacima proverenog kvaliteta. To omogućava i konkurentnu prednost i nove prilike za rast i razvoj.

Sklapajte profitabilnije poslove uz pomoć sveobuhvatnih informacija

Sklapajte profitabilnije poslove uz pomoć sveobuhvatnih informacija

Pristup potpunom marketingu, informacijama o poslovanju i kreditima

 • Steknite potpuni uvid u klijenta kombinovanjem Vaših podataka o klijentima sa javnim podacima i analitičkim modelima.

 • Razvijte ciljane ponude uz pristup globalnim poslovnim podacima i podacima o korisnicima u nordijskim zemljama.

 • Prepoznajte prave poslovne klijente uz informacije o kreditima ažurirane u stvarnom vremenu.

Poboljšajte konverziju uz efikasniji marketing

Poboljšajte konverziju uz efikasniji marketing

Znanje o klijentima poboljšava proces automatizacije marketinga

 • Razvijte kampanju uz relevantnu komunikaciju zasnovanu na specifičnim dešavanjima (okidačima).

 • Povećajte verovatnoću sklapanja poslova uz ponude skrojene prema potrebama primalaca i uzorcima kupovine.

 • Ostvarite bolji tajming u procesu prodaje putem analize uzoraka kupovine ciljne grupe.

Oslobodite vreme integrisanjem svog sistema s API-jima kompanije Bisnode

Oslobodite vreme integrisanjem svog sistema s API-jima kompanije Bisnode

Automatizovani pristup informacijama u internim sistemima

 • Obezbedite da uvek delujete prema ažuriranim i proverenim podacima uz automatizovane procese nadzora.

 • Poboljšajte pristup informacijama integracijom eksternih izvora podataka u jednoj aplikaciji.

 • Pojednostavite interne procese integracijom relevantnih podataka direktno u svoje sisteme.

Bisnode ima pristup najobuhvatnijim informacijama o poslovanju, marketingu i kreditima. Dajemo Vam pristup svim informacijama koje su Vam potrebne o:

 • ooslovima,

 • ootrošačima,

 • nekretninama,

 • vozilima.

Saznajte više o oplemenjivanju svojih podataka.

Većina današnjih kompanija ima pristup velikim količinama podataka i može da bude teško prepoznati prave podatke za pronalaženje odgovora na poslovne izazove kompanije. Analitičari kompanije Bisnode Vam mogu pomoći da dobijete više informacija iz svojih podataka i dopunite ih prikladnim kvalitetnim podacima da biste dobili potpunu sliku o Vašim klijentima.

Takođe mogu da deluju kao konsultanti u procesima i poslovanju, koji pomažu da se povećaju komercijalne prilike Vaše kompanije, smanje troškovi i obezbedi usklađenost kad je reč o upravljanju podacima.

Konsultanti kompanije Bisnode vrše analize za klijente širom Evrope i imaju značajno iskustvo u izgradnji analitičkih modela zasnovanih na poslovnim izazovima. To Vam omogućuje da se oslonite na bezbedne i odluke proverenog kvaliteta.

Informacije predstavljaju nestalne pogodnosti. Svaki dan se uslovi menjaju jer ljudi sele, menjaju imena, venčaju se, umiru, emigriraju, dobiju zaštićene identitete ili promene brojeve telefona. Bisnode nudi usluge putem kojih se te promene mogu iskoristiti da stvore okidače u Vašem sistemu automatizacije marketinga.

Svaki dan kompanije bankrotiraju, promene imena smene direktore. Bisnode nudi usluge putem kojih se sve relevantne promene uključene u signale koji se mogu iskoristiti da stvore okidače u Vašem sistemu automatizacije marketinga.

Putem podataka možete da saznate koja dešavanja prethode kupovini Vaših proizvoda ili usluga. Može biti da se neko odluči za kupovinu kuće, postane roditelj ili da kompanija sakupi spoljni kapital, otvori novi ogranak ili smeni generalnog direktora.

Reč je o informacijama koje mi u kompaniji Bisnode možemo da iskoristimo da Vam pomognemo da pojednostavite i automatizujete svoja nastojanja u marketingu. Putem prediktivne analize možemo da prepoznamo koji od Vaših klijenata će se najverovatnije odlučiti za kupovinu u određenom periodu. To Vam omogućuje da komunicirate sa klijentima kad god to bude potrebno.

Saznajte više o Marketingu zasnovanom na okidačima.

Putem našeg partnerstva sa kompanijom Dun & Bradstreet, možemo da Vam pomognemo bez obzira na to gde u svetu se nalazili Vaši klijenti, dobavljači i partneri.

Dun & Bradstreet Vam pruža priliku da proverite i upotpunite svoje poslovne informacije uz bazu podataka o 265 miliona kompanija koja se ažurira iz 30.000 izvora. Imaćete pristup:

 • broju D&B D-U-N-S® i registrovanom nazivu kompanije;

 • ažuriranim informacijama o adresama, telefonskim brojevima i donosiocima odluka;

 • informacijama o duplikatima i neaktivnim kompanijama;

 • informacijama o, na primer, globalnoj vlasničkoj strukturi, podružnicama korporacijske grupe i bonitetu.

Bisnode nudi rešenja za nordijski region te Vam pruža direktni pristup podacima korisnika u nordijskim zemljama. Dobićete ažurirane i tačne podatke o matičnim brojevima, datumima rođenja, imenima, adresama i telefonskim brojevima za 25 miliona korisnika u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj i Finskoj.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Nazovite nas na

Get Started Module

Želite li da Vas kontaktiramo?