D&B Credit™

Obezbedite profitabilne kreditne odluke širom sveta

Kontakt
check_fat_green.png

Recite “da” većem broju klijenata koristeći relevantne globalne podatke

check_fat_green.png

Donosite bezbedne odluke uz tačne podatke i jake analize

check_fat_green.png

Preuzmite kontrolu nad svojim portfeljem sa indikacijama kada se nešto dogodi

Promenjeni uslovi za finansijsko odeljenje

Promenjeni uslovi za finansijsko odeljenje

Kada se promene odvijaju sve bržim tempom, pojavljuje se tržište sa novim uslovima uz poslovnu klimu koja treba da se prilagodi novom ritmu. Time se postavljaju novi zahtevi za ulogu finansijskog direktora i metode finansijskih timova. Trend se udaljava od primarnog usmerenja na minimiziranje rizika, do daleko opsežnijih dužnosti i odgovornosti. Kao važan zupčanik u ukupnoj organizaciji kompanije, odeljenje finansija mora aktivno da radi da bi dodatno optimizovalo rizik, povećavalo tok gotovine i podsticalo rast.

Za pojednostavljenje prodajnih aktivnosti, takođe morate biti u mogućnosti da podržite odeljenje prodaje sa relevantnim informacijama o postojećim i potencijalnim kupcima, gde god da se nalaze. Ovi promenjeni uslovi znače da finansijski timovi moraju da pronađu nove načine za stvaranje fleksibilnosti i više saradnje, istovremeno obezbeđujući da poseduju i da su u stanju da manipulišu ključnim informacijama za poslovanje.

Kroz naše partnerstvo sa firmom Dun & Bradstreet možemo da ponudimo D&B Credit™, novu kreditnu platformu koja se koristi za optimizaciju rizika putem kreditnih izveštaja i analizu portfolija u korisnički prilagođenom i modernom interfejsu. Počevši od najveće svetske baze podataka kompanija, lako ćete dobiti pristup informacijama o kompanijama širom sveta - kad god i gde god vam je to potrebno. Tačni i relevantni podaci obezbeđuju vam da donosite pametne i strateške odluke, a samim tim i da podstičete rast.

Optimizujte rizike i donesite pametne odluke

Optimizujte rizike i donesite pametne odluke

Uslovi za isplativo poslovanje na globalnom nivou

 • Obezbedite vaše kreditne odluke uz pristup aktuelnim podacima i kreditnim izveštajima iz preko 200 zemalja i regija.
 • Kreirajte nove poslove sa pouzdanim informacijama i jasnim i dostupnim analizama.
 • Prihvatite više globalnih klijenata i dobavljača, uz održavanje nivoa rizika pomoću tačnih podataka, rezultata, web stranica trećih strana i društvenih informacija.
Preuzmite potpunu kontrolu nad svojim globalnim portfolijom

Preuzmite potpunu kontrolu nad svojim globalnim portfolijom

Analiza podrške krtičnom odlučivanju

 • Kreirajte odgovarajuće izveštavanje i organizaciju portfolija vašeg klijenta sa korisnički prilagođenim alatom.

 • Obezbedite ispravne podatke za donošenje odluka, efikasno upravljanje kreditima i tačnu segmentaciju sa analizama, ocenama i vestima iz firme Dun & Bradstreet.

 • Pratite šta se događa uz pomoć kompilacije trendova iz poslednjih 12 meseci i odaberite kako želite da ih filtrirate i primite.
Izbegavajte kreditne gubitke blagovremeno primajući signale

Izbegavajte kreditne gubitke blagovremeno primajući signale

Pratite relevantne događaje

 • Pratite svoje klijente prateći razvoje portfolija i indikatore ključnih promena u poslovanju.
 • Primajte automatska upozorenja i konfigurišite onoliko profila koliko vam je potrebno uz pomoć jasnog i fleksibilnog pregleda portfolija.
 • Zaštitite svoje poslovanje i imajte jasnu ukupnu sliku finansijskog zdravlja vaših međunarodnih klijenata kroz praćenje i kompilaciju istorijskih podataka.

Pomoću platforme D&B Credit™ možete da donosite bezbedne odluke o kreditu i da utvrdite solventnost pre nego što prihvatite novog klijenta. Osim toga, možete da saznate obrasce plaćanja postojećih i potencijalnih klijenata sa našim jedinstvenim indeksom plaćanja. Kroz pristup ažuriranom ocenjivanju i bodovanju pomoću vodećih svetskih mernih modela, možete da budete sigurni da ćete uvek poslovati sa ispravnom kompanijom. Sa pristupom Dun & Bradstreet sistemu kreditnog rejtinga i pouzdanih prognoza, dobijate dragocene informacije koje, na primer, predviđaju 9 od 10 stečaja najmanje godinu dana unapred. Na taj način dobijate sve podatke koji su vam potrebni za donošenje pametnih kreditnih odluka.

Praćenjem svojih klijenata i pružalaca usluga, možete da se osećate sigurnim da svoje kreditne odluke i procenu rizika bazirate na najnovijim informacijama. Uz D&B Credit ™, dobićete pristup najvećoj poslovnoj bazi podataka u svetu, ali i alat koji omogućuje pokrivenost u skladu sa standardima vaše firme. Primate upozorenje čim se nešto desi vezano za vaš portfolio. Da biste poboljšali efikasnost, možete da konfigurišete onoliko profila upozorenja koliko vam je potrebno i vi birate da li želite e-mail poruku sa kompilacijom dnevnih izmena. Automatski ćete dobiti iste informacije u pregledu portfelja na web stranici i u kreditnim izveštajima. Sa detaljnom stranicom koja ističe istorijska upozorenja za sve firme koje pratite, dobićete jasnu ukupnu sliku o aktivnostima vaših klijenata i pružalaca usluga.

Monitoring će vam dati indikacije o:

 • stečajevima,
 • spajanjima i likvidacijama,
 • odjavljivanjima firmi,
 • neizmirenim obavezama plaćanja i stanju duga,
 • promenama rejtinga,
 • indeksu plaćanja,
 • promenama odbora,
 • novim završnim računima,
 • promenana naziva,
 • promenama adrese.

Uz D&B Credit™, dobijate pristup jasnom i prilagodljivom alatu sa oznakama koje vam omogućavaju fleksibilno organizovanje baze podataka korisnika i izveštaje iz nje. Platforma je zasnovana na oblaku i možete joj pristupiti odakle god želite, preko vašeg desktopa, laptopa ili mobilnog telefona. Kada želite da dodate kupce ili provajdere, možete da ih segmentujete na osnovu kvaliteta ili karakteristika koje su relevantne za vaše poslovanje. Imajući mogućnost sagledavanja trendova 12 meseci unazad, bilo u sažetku ili u detaljnoj formi, možete da podesite, prilagodite i filtrirate svoj portfolio na osnovu bilo kojih promenjenih kriterijuma. Pomoću jasnih i doslednih izveštaja koji daju sažetak najvažnijih informacija, lako možete da se krećete po tim informacijama, a takođe da odaberete da li želite detaljno da proučite određene varijable. Pomoću platforme D&B Credit™ možete da obezbedite efikasno upravljanje kreditima, tačnu segmentaciju i jasno i efikasno izveštavanje.

D&B Credit™ je moderna i fleksibilna platforma sa intuitivnim i korisnim interfejsom. “Uključi i radi” rešenje sa jasnim digitalnim vodičima omogućava vašem finansijskom timu da počne odmah. Kroz napredne i jednostavne mogućnosti pretraživanja i filtriranja, dobijate relevantna učitavanja i brzu identifikaciju.  To vodi ka sigurnim procenama i konzistentnim odlukama. Sve što vi i vaše kolege radite, delite u okviru alata, vam omogućava da uštedite vreme i radite efikasnije dok promovišete uspešnu saradnju u timu.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started D&B