Poslovna.rs

Znanje je moć, a prednost je znati ono što ne znaju drugi. Da biste uspeli u poslu budite smeli, budite drugačiji i budite prvi.
Naručite Prijavite se

Portal www.Poslovna.rs predstavlja korišćenje jedinstvene baze podataka, uz pomoć koje ćete dobiti opširnije informacije u kontrolisanju rizika vezanog za određene kupce ili transakcije.

Da biste uspeli u ovako kompleksnom i konkurentnom svetu jako je važno imati prave informacije u pravo vreme.

Naše poslovne informacije Vam omogućavaju da budete pametniji prilikom donošenja važnih poslovnih odluka.

Naša uloga je jasna i jedinstvena: Osiguravamo pristup do informacija koje su drugima nedostupne! Na osnovu takvih informacija naši korisnici mogu brzo i efikasno donositi poslovne odluke i obezbediti povećanje prodaje i smanjenje poslovnog rizika, kao i razvoj poslovnih odnosa baziranih na poverenju. Uvek imajte na umu da je vaša sopstvena odluka da uspete važnija od bilo koje druge.

Prednost portala

  • On line baza podataka omogućava uvid u poslovanje za više od 947.040 privrednih subjekata u Srbiji. Saznajte ko su ustvari Vaši klijenti, sadašnji ili budući.
  • Veoma lako možete pronaći osobe i sve ono što treba da znate o poslovnim ljudima a ne smete da pitate. Saznajte u kojim se sve preduzećima i na kojim funkcijama se nalazi određena osoba.
  • Pretraživanje firmi je veoma lako i jednostavno. Moguće je vršiti pretraživanje na osnovu više parametara: naziv firme, matični broj, PIB, odgovorne osobe, akcionari.
  • Portal omogućava uvid u vlasničku strukturu preduzeća i takođe pruža informaciju da li preduzeće ima udela u vlasništvu drugog preduzeća i ogranke.
  • Na portalu možete pronaći aktuelne informacije vezane za sudske sporove: najavljena suđenja, datume saslušanja, novčani iznosi koji su uključeni, kao i status spora.
  • Poslovna.rs pruža informacije o preduzećima koja se nalaze u poslovnim novinama. Možete pristupiti zanimljivim člancima i pročitati šta sve o preduzećima piše.
  • Budite korak ispred konkurencije!


Uverite se sami!