Bisnode Monitoring

Sam svoj majstor portfolija kljenata
Isprobajte besplatno
Obaveštavamo vas da zbog selidbe trenutno Bisnode ne možete dobiti na fiksne brojeve, te vas molimo do daljeg da nas zovete na broj +381 60 3788 868
Hvala na razumevanju.
check_fat_green.png

Regionalna usluga, koja omogućava monitoring za preko 200 poslovnih događaja.

check_fat_green.png

Dnevno pratite poslovne događaje, kao što su medijske objave, vlasničke strukture, brisanja.

check_fat_green.png

Podesite neograničan broj korisnika i primajte obaveštenja dva puta dnevno.

KKV, SME, kisvállalkozás, nagyvállalat, állami, cég

Bisnode Monitoring je regionalna usluga jer obuhvata klijente u Srbiji, Bosno i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj i obezbeđuje monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja delatnosti preduzeća.

Pomoću efikasnog i prilagođenog korisničkog interfejsa, Bisnode Monitoring je rešenje sa dodatnom vrednošću kako za postojeće tako i za nove klijente koji žele da praćenjem nivoa događaja u preduzećima ranije saznaju više informacija u odnosu na konkurenciju.

Bisnode Monitoring je regionalna usluga jer obuhvata klijente u Srbiji, Bosno i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj i obezbeđuje monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja delatnosti preduzeća.

 

Clean

Ne brinite za bezbednost vašeg poslovanja jer ćemo vas o svim izmenama u kompanijama blagovremeno obavestiti!

  • Sastavite portfolija preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije;

  • Pratite do 5000 preduzeća;

  • Podesite obaveštavanje za više od 200 različitih događaja;

  • Veoma jednostavna upotreba;

  • Broj korisnika je neograničen;

  • Obaveštenja možete primati dva puta dnevno;

Budite blagovremeno obavešteni i svakodnevno pratite sve promene poslovnih partnera i zainteresovanih preduzeća – ne dopustite da vas iznenade brisanja, tužbe i sudski postupci vaših kupaca i dobavljača. Radi bezbednosti vašeg poslovanja, proverite i vlasničku strukturu i povezanost preduzeća, a istovremeno možete brzo i jednostavno pratiti i sve medijske objave i promene poslovanja vaših konkurenata.

Kako funkcioniše Bisnode Monitoring?

Bisnode Monitoring je efikasan jer funkcioniše po piramidalnoj strukturi i omogućava praćenje nivoa poslovnih događaja u portfolijima klijenata (poslovni događaji kao što su medijske objave, brisanja, tužbe, sudski postupci, izmena ili objava statuta, novoosnovana preduzeća i dr.). Preduzeće – preko administratora – samo određuje koje poslovne događaje korisnici mogu da prate. Svako odeljenje u preduzeću zatim samo određuje svoje pokazatelje, a u preduzeću može postojati neograničeni broj korisnika.

Sopstvene portfolije pomoću jednostavnog korisničkog interfejsa i u poslednjem koraku dodaju još veb sajtove saradnika odnosno primalaca koji primaju obaveštenja i poruke o određenim poslovnim događajima klijenata. Preduzeća mogu birati koje događaje će primaoci pratiti i kada i kako će o tome biti obavešteni (svakodnevno preko elektronske pošte, elektronska pošta + datoteka u Excelu...).

Veoma jednostavna upotreba

Nakon jednostavnog postupka registracije, Bisnode Monitoring omogućava redovno obaveštavanje ujutru i popodne, što takođe biraju sami korisnici. I zbog toga je pogodna za korisnika i njemu je prilagođena usluga. Ovakav proizvod su naročito želeli postojeći klijenti, redovni korisnici Bisnode usluga.

 

Broj kompanija koje će koristiti proizvode monitoringa, kao što je Bisnode Monitoring, prema analizama u narednim godinama će i dalje rasti. Takvi proizvodi postaju sve prisutniji deo strategije kompanija u svetu, i ne samo nešto što je „lepo imati“.

 

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started D&B