Monitoring

Sam svoj majstor portfolija kljenata

Isprobajte besplatno
check-mark-blue.png

Regionalna usluga, koja omogućava monitoring za preko 200 poslovnih događaja.

check-mark-blue.png

Dnevno pratite poslovne događaje, kao što su medijske objave, vlasničke strukture, brisanja.

check-mark-blue.png

Podesite neograničan broj korisnika i primajte obaveštenja dva puta dnevno.

KKV, SME, kisvállalkozás, nagyvállalat, állami, cég

Monitoring je regionalna usluga jer obuhvata klijente u Srbiji, Bosno i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj i obezbeđuje monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja delatnosti preduzeća.

Pomoću efikasnog i prilagođenog korisničkog interfejsa, Monitoring je rešenje sa dodatnom vrednošću kako za postojeće tako i za nove klijente koji žele da praćenjem nivoa događaja u preduzećima ranije saznaju više informacija u odnosu na konkurenciju.

Monitoring je regionalna usluga jer obuhvata klijente u Srbiji, Bosno i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj i obezbeđuje monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja delatnosti preduzeća.

 

D&B Hoovers stručnjacima za B2B prodaju i marketing omogućuje da:

Ne brinite za bezbednost vašeg poslovanja jer ćemo vas o svim izmenama u kompanijama blagovremeno obavestiti!

  • Sastavite portfolija preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije;

  • Pratite do 5000 preduzeća;

  • Podesite obaveštavanje za više od 200 različitih događaja;

  • Veoma jednostavna upotreba;

  • Broj korisnika je neograničen;

  • Obaveštenja možete primati dva puta dnevno;

Budite blagovremeno obavešteni i svakodnevno pratite sve promene poslovnih partnera i zainteresovanih preduzeća – ne dopustite da vas iznenade brisanja, tužbe i sudski postupci vaših kupaca i dobavljača. Radi bezbednosti vašeg poslovanja, proverite i vlasničku strukturu i povezanost preduzeća, a istovremeno možete brzo i jednostavno pratiti i sve medijske objave i promene poslovanja vaših konkurenata.

Kako funkcioniše Monitoring?

Monitoring je efikasan jer funkcioniše po piramidalnoj strukturi i omogućava praćenje nivoa poslovnih događaja u portfolijima klijenata (poslovni događaji kao što su medijske objave, brisanja, tužbe, sudski postupci, izmena ili objava statuta, novoosnovana preduzeća i dr.). Preduzeće – preko administratora – samo određuje koje poslovne događaje korisnici mogu da prate. Svako odeljenje u preduzeću zatim samo određuje svoje pokazatelje, a u preduzeću može postojati neograničeni broj korisnika.

Sopstvene portfolije pomoću jednostavnog korisničkog interfejsa i u poslednjem koraku dodaju još veb sajtove saradnika odnosno primalaca koji primaju obaveštenja i poruke o određenim poslovnim događajima klijenata. Preduzeća mogu birati koje događaje će primaoci pratiti i kada i kako će o tome biti obavešteni (svakodnevno preko elektronske pošte, elektronska pošta + datoteka u Excelu...).

Veoma jednostavna upotreba

Nakon jednostavnog postupka registracije, Monitoring omogućava redovno obaveštavanje ujutru i popodne, što takođe biraju sami korisnici. I zbog toga je pogodna za korisnika i njemu je prilagođena usluga. Ovakav proizvod su naročito želeli postojeći klijenti, redovni korisnici naših usluga.

 

Broj kompanija koje će koristiti proizvode monitoringa, kao što je Monitoring, prema analizama u narednim godinama će i dalje rasti. Takvi proizvodi postaju sve prisutniji deo strategije kompanija u svetu, i ne samo nešto što je „lepo imati“.

 

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started D&B