AAA Sertifikat

S obzirom na kombinaciju različitih faktora koji utiču na poslovno okruženje, danas je teško pronaći pouzdanog partnera.
Prijava
exclusive.jpg

Poverenje i verodostojnost u poslovanju danas su retka odlika.

Imati sertifikat izvrsnosti jedno je od retkih priznanja kojim poslovni subjekti dokazuju svojim potencijalnim poslovnim partnerima da su odgovorno i kvalitetno vođeno preduzeće s kojim treba poslovati.

Zašto je važno dobiti sertifikat bonitetne izvrsnosti?

U međunarodnom okruženju sertifikovanje je uobičajna praksa i na taj način kompanije dodatno jačaju svojugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju.

Iznad svega ovo priznanje izvrsnosti potvrda je dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada koji dobitnike ovog sertifikata svrstava u sam vrh domaće privrede, rame uz rame sa preduzećima iz Evropske unije, jer se primenjuju isti rigorozni i dokazani kriterijumi.

Sertifikovanje kompanije (bonitetna izvrsnost) je dugogodišnja međunarodna praksa koja nosiocima sertifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala preduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno njihovim klijentima ili partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive finansijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja. Posedovanje Sertifikata bonitetne izvrsnosti važno je u praktičnoj primeni pri dokazivanju svojih kvaliteta i konkurentnosti zainteresovanim stranama, potencijalnim partnerima. Pri aktivnostima u promociji, pri davanju ponuda i razvoju raznih oblika partnerstva, takav dokument predstavlja izvanrednu dodatnu referencu.

Metodologija

Kriterijumi

USPEŠNOST• LIKVIDNOST•ODGOVORNO POSLOVANJE•FINANSIJSKA SPOSOBNOST

Metodologija bonitetne izvrsnosti razvrstava poslovne subjekte prema kriterijumima uspešnosti i likvidnosti u više bonitetnih razreda. Sertifikovanje kompanija (bonitetna izvrsnost) je međunarodna poslovna praksa koja nosiocima sertifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala preduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno njihovim klijentima ili partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive finansijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti meri se na analizi finansijskih izveštaja za prošlu godinu i prognoze uspešnosti u poslovanju za sledećih 12 meseci. Analitička metoda izračunavanja je jedinstvena za sva tržišta Evrope i temelji se na službenim godišnjim finansijskim izveštajima poslovnih subjekata. Sertifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih evropskih standarda kojima se definiše kvalitet poslovanja, drugim rečima, međunarodna priznata oznaka ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

aaa-2018-logo

Proverite da li se vaše preduzeće nalazi u jednoj od kategorija bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA. Samo nam pošaljite podatke svog preduzeća putem mejla: aaa@bisnode.rs. Mi ćemo proveriti vaš rejting i mogućnost sertifikovanja. Paketi Basic, Medium ili Exclusive su Vam dostupni bez obzira na kategoriju bonitetne izvrsnosti.

GOLD bonitetna uspešnost, predstavlja najviši stepen uspešnosti jedne kompanije, koja se iskazuje AAA rejtingom za tri uzastopne poslovne godine.

               

                

                  

                  

                  

         

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

       

                  

                  

         

                  

         

         

                  

         

                  

Textil         Opek         

Only Brands         Gretsch-Unitas

             

POSEBNO IZDANJE SADRŽAJ PAKETA SERTIFIKATA ZLATNI AAA GOLD
Luksuzna kristalna plaketa (Rogaški kristal)
A4 sertifikat (srb) uramljen u A3 formatu sa parspatuom
A4 sertifikat (eng)
Usb (Bonitetni izveštaji srb+eng)
Elektronski logo (srb+eng) za elektronsku komunikaciju sa klijentima (web, potpisi u mailu)
Personalizovani pečat
Objava logotipa preduzeća u dnevnom listu Politika
Objava logotipa na sajtu aaa.bisnode.rs
Objava rejtinga na portalu Boniteti.rs
Luksuzna kutija
Vektorski logo
  1200€

Samo firme koje su po finansijskom uspehu iznad proseka u  svojoj delatnosti i koje su zadovoljile stroge kriterijume:

  • Blokade (ne duže od 60 dana u obračunskom periodu)
  • Navike plaćanja
  • Finansijski
  • Demografski

 kvalifikuju se za proveru rejtinga bonitetne uspešnosti.

SADRŽAJ PAKETA AAA SERTIFIKATA BASIC MEDIUM EXCLUSIVE
A4 sertifikat (srb) uramljen
A4 sertifikat (eng)
Usb (Bonitetni izveštaji srb+eng)
Elektronski logo (srb+eng) za elektronsku komunikaciju sa klijentima (web, potpisi u mailu)
Personalizovani pečat
Luksuzna kristalna plaketa
Objava logotipa na sajtu aaa.bisnode.rs
Objava rejtinga na portalu Boniteti.rs
Luksuzna kutija
Vektorski logo
  250€ 390€ 610€

1. Uvodne odredbe

Izdavalac i vlasnik proizvoda je društvo Bisnode, društvo za poslovne i bonitetne informacije, d.o.o., Milutina Milankovića 7v, 1170 Beograd (u nastavku: izdavalac).

Sa opštim uslovima za kupovinu i upotrebu proizvoda se regulišu pravni odnosi između izdavaoca i naručioca. Naručioci su dužni da u potpunosti poštuju ove opšte uslove i obaveze i ograničenja u vezi sa korišćenjem podataka, baza podataka i drugih usluga pojedinih proizvoda, kao što je određeno u nastavku.

2. Značenje izraza

Sertifikat bonitetne izvrsnosti (u nastavku: sertifikat) – označava sve proizvode, za koje važe predmetni opšti uslovi:

Bonitetnom izvrsnošću, izdavalac sertifikuje poslovne subjekte na godišnjem nivou, koji su kroz uspešno poslovanje zaslužili rejting A, AA, odnosno AAA.

Zlatna bonitetna izvrsnosti, predstavlja nadprosečnu bonitetnu vrednost među preduzećima, koja imaju bonitetnu izvrsnosti najvišeg razreda AAA uzastopno tri godine.

Brend Bonitetne izvrsnosti (u nastavku: Brend) - uključuje vizuelne elemente A, AA i AAA, natpis Bonitetna izvrsnosti na srpskom, engleskom i na nemačkom jeziku, godinu dodele sertifikata.

Licenca za korišćenje zaštitnog znaka (u nastavku: Licenca) – korisnik, koji je kupovinom paketa Exclusive stekao pravo na korišćenje zaštitnog znaka može Brend da koristi za svoje potrebe, i to na pakovanim proizvodima, u različitim objavama, katalozima, prospektima, uputstvima, u oglasima, reklamnim filmovima, video i tonskim zapisima, na elektronskim materijalima: e-pošta, internet stranica, baneri, na društvenim mrežama, na sajmovima i izložbama.

3. Predmet

Sadržaj opštih uslova o korišćenju sertifikata izdavaoca je korišćenje usluga, opisanih u priručnicima i brošurama, koje su deo usluga pojedinog proizvoda.

4. Uslovi za izdavanje Sertifikata bonitetne izvrsnosti:

 - Sertifikat može da se izda preduzeću, koje ispunjava uslove za dobijanje sertifikata bonitetne izvrsnosti A, AA i AAA ili preduzeće, koje ispunjava uslove za dobijanje sertifikata zlatne bonitetne izvrsnosti.

 - Koja preduzeća ispunjavaju uslove za izdavanje sertifikata utvrđuje izdavalac na osnovu obavljene finansijske analize preduzeća.

Sa ispunjavanjem uslova naručilac stiče pravo, ali ne i obavezu korišćenja Brenda.

5. Početak pretplatničkog odnosa

 

Pretplatnički odnos nastaje na osnovu:

 

1. telefonske ili online porudžbine, koju izdavalac i naručilac potvrđuju time, da izdavalac naručiocu putem elektronske pošte pošalje ispravno popunjenu porudžbenicu ili

2. na osnovu ispravno popunjene porudžbenice.

Naručilac, koji je sklapanjem pretplatničkog odnosa dobio pravo na sertifat, se obavezuje, da će prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa potpisati i Ugovor o korišćenju žiga »Bonitetne izvrsnosti«.

Izdavalac se obavezuje, da naručiocu preko dostavne službe, u roku od 20 dana od sklapanja pretplatničkog odnosa, na naslov preduzeća, dostavi dogovoreni sadržaj naručenog paketa.

Naručilac ima pravo, da u roku od 7 dana od sklapanja pretplatničkog odnosa odustane od ugovora, i to s pisanim obaveštenjem poslatim preporučeno po pošti.

U tom slučaju se naručilac obavezuje, da će na osnovu izdatog računa izdavaoca izmiriti sve troškove, koji će nastati do dana prestanka pretplatničkog odnosa.

6. Trajanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos traje jednu godinu.

Pretplatnički odnos nije moguće otkazati pre isteka dogovorenog roka, osim u slučaju težih kršenja od strane jedne ili druge strane.

Pretplatnički odnos se po završetku perioda od godinu dana, u dogovoru sa naručiocem, automatski produžava, a ukoliko naručilac najkasnije 15 dana pre isteka fiksnog razdoblja izdavaocu ne pošalje otkaz pretplatničkog odnosa.

Bez obzira na prethodni stav pretplatnički odnos prestaje, ako naručilac više ne ispunjava uslove za dobijanje naručenog sertifikata bonitetne izvrsnosti.

U slučaju, kada je dogovoreno automatsko produžavanje pretplatničkog odnosa, izdavalac se obavezuje, da naručioca obavesti putem elektronske pošte 30 dana pre isteka fiksnog razdoblja, o isteku pretplatničkog odnosa, o tome da li još uvek ispunjava uslove za dobijanje sertifikata, bilo istog ili drugačijeg i o tome da se pretplatnički odnos automatski produžava, ukoliko ga naručilac blagovremeno ne otkaže.

Naručilac mora blagovremeno poslati otkazivanje pretplate na elektronsku adresu izdavaoca aaa.rs@bisnode.com.

7. Kršenje pravila korišćenja

Izdavalac zadržava pravo, da u slučaju sumnje na zloupotrebu, koje predstavljaju kršenje opštih uslova, ograniči ili prekine korišćenje proizvoda, a protiv prekršioca postupi u skladu sa zakonom i pravima zaštite intelektualne svojine i drugih propisa.

U slučaju kršenja pravila korišćenja proizvoda, izdavalac zadržava pravo na sledeće mere protiv prekršioca:

 - Pisana ili usmena opomena – u slučaju opomene naručilac mora u roku od 48 sati da otkloni greške pri korišćenju Brenda;

 - Privremeno oduzimanje prava na korišćenje Brenda;

 - Trajno oduzimanje prava na korišćenje Brenda i odustajanje od ugovora.

 

Postupak izdavaoca u slučaju kršenja pravila korišćenja:

 

1. U slučaju sumnje na kršenje pravila korišćenja, ovlašćeno lice izdavaoca kontaktira naručioca i pribavlja informacije o načinu korišćenja usluge i razlozima za eventualno odstupanje od pravila korišćenja usluge i u slučaju neosnovanih razloga izdaje pisanu ili usmenu opomenu naručiocu.

2. U slučaju nastavljanja kršenja, izdavalac uvodi privremeno oduzimanje prava na korišćenje Brenda i tako onemogućava dalju zloupotrebu korišćenja proizvoda.

3. U slučaju nastavljenih kršenja, izdavalac naručiocu posreduje pisano upozorenje koje prethodi trajnom oduzimanju prava na korišćenje Brenda i prekidom ugovornog odnosa. Posle ponovnog kršenja izdavalac pokreće postupak raskida ugovora sa obaveštenjem naručioca.

Bez obzira na gore navedene mere naručilac je dužan da na osnovu izdatog računa izdavaoca, u celosti izmiri obaveze iz pretplatničkog odnosa.

8. Cenovnik, troškovi usluga i E-račun

Cenovnik usluga za pojedine proizvode određuje izdavalac.

Cene su navedene u EUR i bez uračunatog PDVa.

U slučaju, kada naručilac ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim opštim uslovima, izdavalac ima, pored zatezne kamate, pravo na nadoknadu troškova za opomene po cenovniku izdavaoca i do nadoknade svih drugih troškova eventualne (vansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom obimu, zajedno a ne ograničeno na troškove provera, advokatske i druge troškove (vansudske i sudske) naplate. U slučaju svih vrsta sudskih postupaka, zajedno sa postupcima zbog insolventnosti (prinudno poravnanje, stečaj) i postupcima prestanka pravnog lica, naručilac je dužan da nosiocu pored troškova sudskog postupka nadoknadi i advokatske troškove, troškove provera i druge troškove (vansudske i sudske) naplate.

Naručilac ovlašćuje izdavaoca, da u slučajevima, kada je to potrebno za izvršavanje ovog ugovora, posreduje podatke u vezi sa tim ugovorom trećim licima i da obavi sve provere kod nadležnih državnih i drugih organa, banaka, štedionica i finansijskih institucija i navedenim subjektima dozvoljava, da nosiocu posreduju tražene podatke. Naručilac dalje izričito dozvoljava, da izdavalac obavi proveru i pribavi podatke o njegovim ličnim i drugim podacima, između ostalog o zaposlenju, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udelima, akcijama i drugim vrednosnim papirima, brojevima računa kod banaka i platnih institucija i o ostaloj njegovoj imovini, prebivalištu, poreskom broju i drugim podacima kod ostalih administratora baza podataka, ako ih izdavalac ne poseduje odnosno ih nije nosiocu lično posredovao, pa su ti podaci potrebni za postizanje svrhe ovih opštih uslova i sklopljenog ugovora.

Izdavalac lične i druge podatke briše iz svojih baza podataka, kada je postignuta svrha ugovora odnosno, kada istekne rok, koji propisuje period čuvanja tih podataka.

Naručilac je  saglasan, da se račun izdaje i posreduje u elektronskoj formi na, sa njegove strane određenu, elektronsku adresu.

9. Tehnički uslovi

Naručilac je sam odgovoran, da raspolaže sa odgovarajućom veb stranicom i drugim veb interfejsima, koji omogućavaju instalaciju sertifikata i ostalog materijala, koji sadrži naručeni paket.

Izdavalac obezbeđuje odgovarajuću tehničke uslove i podršku sa svoje strane i nije odgovoran za bilo koje nepravilnosti ili nezakonitosti, koje bi mogle nastati zbog neadekvatne opreme ili postupanja naručioca.

Izdavalac nije odgovoran za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili neprijatnosti, koje bi mogle nastati kod naručioca zbog eventualnih tehničkih problema.

10. Pomoć pri korišćenju proizvoda

Izdavalac u uobičajeno radno vreme obezbeđuje besplatnu pomoć i savetovanje pri korišćenju proizvoda, i to uz pomoć telefona i/ili elektronske pošte.

11. Pravila korišćenja sertifikata Bonitetne izvrsnosti

Naručioc ne sme na bilo koji način da modifikuju Brend, u smislu, da ga menjaju ili prerađuju, isto tako ga ne smeju registrovati kao Brend ili deo Brenda u Srbiji ili inostranstvu.

Naručilac, uz Licencu, dobija i sav potreban materijal za korišćenje Brenda u vektorskoj formi putem e-pošte ili na USB-u, poslatim putem dostavne službe.

Brend može da se koristi i posle isteka perioda sertifikovanja, ali sa obaveznim naznakom godine sertifikovanja (na primer: ako naručilac u 2017, godini koristi zaštitni znak, koji se odnosi na sertifikovanje u 2016. godini, mora pred zaštitnog znaka, u veličini već definisanoj od strane izdavaoca, navesti godinu 2016.).

Naručilac se obavezuje, da će pri korišćenju Brenda za pojedino razdoblje sertifikovanja, posle isteka tog istog, koristiti Brend sa onom bonitetnom ocenom, koju je u skladu sa metodologijom izdavaoca postigao u tom razdoblju sertifikovanja (na primer: naručilac je u razdoblju sertifikovanja za 2016. godinu postigao bonitetnu izvrsnost AAA, a u razdoblju sertifikovanja za 2017. godinu postigao bonitetnu izvrsnost AA, može da koristi Brend AAA, samo sa odgovarajućom godinom, to jest u konkretnom slučaju 2016).

12. Zaštita i korišćenje (ličnih) podataka

Izdavalac se obavezuje, da će lične podatke štititi u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Da bi u skladu sa zakonom, koji reguliše zaštitu ličnih podataka sprečili neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovom otkrivanju, sačuvali tačnost ličnih podataka i obezbedili njihovo odgovarajuće korišćenje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione postupke za zaštitu ličnih podataka.

Sve lične podatke koristimo i čuvamo u skladu sa odredbama zakona, koji reguliše zaštitu ličnih podataka.

13. Autorsko-pravna zaštita podataka

Naručilac se slaže, da je upoznat sa uputstvima i pravilima korišćenja proizvoda i da će poštovati pravila i propise, pre svega u vezi sa autorsko-pravnom zaštitom.

14.Prestanak pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos prestaje, u slučaju, da:

 - Naručilac – pravno lice prestane da postoji;

 - Ako naručilac prestane sa poslovanjem ili je u postupku insolventnosti;

 - Ako se sertifikat Bonitetne izvrsnosti koristi na način, koji nije u skladu sa opštim uslovima izdavaoca.

Naručilac mora najkasnije u roku od 3 dana posle gubitka prava na korišćenje Brenda, taj isti o svom trošku da ukloni iz svih materijala i komunikacija i da prestane da ga koristi.

Sadržaj pojedinog paketa ostaje naručiocu na korišćenju i posle isteka pretplatničkog odnosa, ali to ne važi za e - baner – za potpise elektronske pošte i veb stranica preduzeća (srb+ang+nem) i objave logotipa na http://www.bisnode.rs/proizvodi/aaa---sertifikat, koji se posle isteka jedne godine ukidaju.

15. Promena opštih uslova

Izdavalac zadržava pravo, da bilo kada bez otkaznog roka ukine ili promeni bilo koji od prethodno navedenih opštih uslova. Izdavalac se obavezuje, da će naručioca o eventualnim bitnim promenama opštih uslova, obvestiti na do sada uobičajen način.

16. Reševanje sporova

Eventualne sporove, koji proizilaze iz pravnog odnosa ili u vezi sa njim, stranke rešavaju sporazumno, a ukoliko to nije moguće za spor je nadležan Privredni sud u Beogradu.

18. Validnost opštih uslova

Opšti uslovi stupaju na snagu od 01.10.2017.

Bisnode d.o.o. Beograd

      

          

    Bibli    

        

        

      

        

        

        

        

        

        

     

        

        

        

        

        

    

        

        

        

        

        

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

         

        

        

        

        

        

        

          

          

        

        

        

           

           

           

           

Vardarsped            

           

           vatrosprem

Transfera    Telegroup    Productionpool    Inelektronik    ECG Summit

           

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - Bisnode AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Bisnode garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti