ZLATNA BONITETNA IZVRSNOST

Predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije koje bonitetnu izvrsnost pokazuju već tri godine zaredom
check-mark-blue.png

Predstavlja najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat

check-mark-blue.png

Natprosečna bonitetna vrednost kompanija koja bonitetnu izvrsnost pokazuju već tri godine zaredom

check-mark-blue.png

Zasniva se na finansijskim izveštajima i drugim dinamičnim pokazateljima kompanije

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost je ocena pomoću koje bonitetne kuće na osnovu različitih kriterijuma ocenjuju bonitet kompanije tokom dužeg perioda – između ostalog su sastavni deo ocene i ocena sposobnosti plaćanja, kreditna sposobnost, zaduženost, profitabilnost i drugi kriterijumi rizičnosti poslovanja s kompanijom.

Kompanija koja pokazuje zlatnu bonitetnu izvrsnost predstavlja najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima: dobavljačima, kupcima, osiguravajućim društvima, bankama i drugim poslovnim partnerima.

Šta je zlatna bonitetna izvrsnost?

Šta je zlatna bonitetna izvrsnost?

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije koja bonitetnu izvrsnost pokazuje već tri godine zaredom. Zasniva se na finansijskim izveštajima i drugim dinamičnim pokazateljima kompanije i prognozira natprosečno bezbedno i uspešno poslovanje kompanije u narednih dvanaest meseci.

Kompanije sa zlatnom bonitetnom izvrsnošću posluju s natprosečnim rezultatima i ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće za nastanak negativnih događaja u narednih dvanaest meseci.

  • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju,
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra,
  • blokada tekućih računa subjekta više od 60 dana bez prekida odnosno više od 90 dana s prekidima

 

U međunarodnom okruženju je sertifikovanje već afirmisana praksa i na taj način kompanije dodatno učvršćuju svoj ugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Nosioci sertifikata tako stiču dodatno poverenje poslovnih partnera.

Imamo višegodišnju tradiciju u dodeli sertifikata bonitetne izvrsnosti u sledećim evropskim državama: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Slovenija, Hrvatska i Mađarska. Narednih godina će se sertifikovanje izvoditi u celokupnoj grupi od 19 evropskih država u kojima poslujemo.

Zašto je značajno dobiti sertifikat bonitetne izvrsnosti?

Zašto je značajno dobiti sertifikat bonitetne izvrsnosti?

U međunarodnom okruženju je spomenuto sertifikovanje već afirmisana praksa i na taj način kompanije dodatno učvršćuju svoj ugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Nosioci sertifikata tako stiču dodatno poverenje poslovnih partnera.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam na mejl adresu: aaa.rs@bisnode.com i rado ćemo vam na njih odgovoriti.

Dobitnici zlatne bonitetne izvrsnosti

Proverite koje kompanije posluju natprosečno i upisane su u imenik Zlatne bonitetne izvrsnosti.
Imenik
Šta kažu dobitnici zlatne bonitetne izvrsnosti

Šta kažu dobitnici zlatne bonitetne izvrsnosti

Dobitnici sertifikata Zlatne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Pročitajte više

Sertifikat može dobiti isključivo poslovni subjekat, koji zadovoljava kriterijume i koji su se uvrstili na najviši deo lestvice bonitetne izvrsnoti.

Ukoliko želite da proverite vaš rejting, pošaljite nam podatke vašeg preduzeća na mejl adresu: aaa@bisnode.rs i proverićemo da li se nalazite u jednoj od kategorija bonitetne izvrsnosti.

Paket sadrži Gold
Luksuzna kristalna plaketa (Rogaški kristal) sa ugraviranim imenom preduzeća u posebnoj kutiji da
A4 sertifikat (srb) uramljen u A3 formatu sa parspatuom da
A4 sertifikat (eng) da
USB (Bonitetni izveštaji srb+eng) da
Elektronski logo (srb+eng) za elektronsku komunikaciju sa klijentima (web, potpisi u mailu) da
Personalizovani pečat da
PR tekst za vašu izvrsnost – uz saglasnost nosioca sertifikata da bude pomenut - digitalno izdanje BLIC / DANAS da
Objava logotipa na sajtu da
Objava rejtinga na portalu Boniteti.rs da
Luksuzna kutija da
Prava na korišćenje vektorskog logotipa zlatne izvrsnosti AAA da
Cena bez PDV-a 1.200 €

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Bisnode garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti