Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinastu bonitetnu izvrsnost nose isključivo preduzeća, koje imaju najviu bonitetnu izvrsnost Zlatni AAA tri godine zaredom
Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinasta bonitetna izvrsnost

Kompanije koje pokazuju platinastu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima Sertifikat je evropski priznat i prepoznatljiv. 2020 Platinum bonitetnu izvrsnost predstavlja 0,19% srpskog tržišta.

Šta je Platinasta bonitetna izvrsnost AAA?

Šta je Platinasta bonitetna izvrsnost AAA?

Platinasta bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonittenu vrednost među kompanijama koje već tri godine zaredom pokazuju Zlatni AAA rejting. Zasnovan je na finansijskim izveštajima kompanije i drugim dinamičnim pokazateljima i predviđa natprosečno siguran i uspešan rad kompanije u narednih dvanaest meseci.

Kompanije sa platinastom bonitetnom izvrsnošću posluju uspešno i ispunjavaju stroge kriterijume za postizanje male verovatnoće negativnih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidacija,
  • brisanje subjekta iz registra privrednih subjekata,
  • blokada transakcijskih računa duže od 90 dana i uključivanje na spisak poreskih neplatiša.
Ko su nosioci i zašto je značajno dobiti sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti AAA?

Ko su nosioci i zašto je značajno dobiti sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti AAA?

Kompanije koje neguju dobre poslovne prakse postižu uspešne poslovne rezultate i brinu se o zadovoljstvu svih uključenih u radni proces. Cilj ovog preduzetničkog odlikovanjau nije samo promocija dobro funkcionalnih kompanija i dobrih poslovnih praksi, već i postizanje finansijskog integriteta.

Kompanije koje ispunjavaju uslove za Platinum sertifikat su uzor svima onima koji je još nemaju. Izuzetna disciplina plaćanja važna je za zdravlje svake kompanije, tako da je presudno održati tradiciju ispunjavanja AAA standarda i sa tim održavati dobro finansijsko stanje.

Dobitnici Platinaste bonitetne izvrsnosti

Proverite koje kompanije posluju natprosečno i upisane su u imenik Platinaste bonitetne izvrsnosti
Imenik
Šta kažu dobitnici Platinaste bonitetne izvrsnosti

Šta kažu dobitnici Platinaste bonitetne izvrsnosti

Nosioci sertifikata Platinaste bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Pročitajte više

Paket sadrži Platinasti
Personalizovani Sertifikat A4 u zlatnom okviru
Ekskluzivna skulptura Ptica slobode priznatog umetnika Oskara Kogoja (ručni rad)
Sertifikat A4 (engl.+ nem.)
Bonitetni izveštaj u pdf obliku (sr. + engl. + nem.)
E- banner – za potpise mejla i internet stranice kompanije (sr. + engl.+ nem.)
Reportaža mini intervju s predstavljanjem vaše poslovne izvrsnosti *
Promocija video intervjua na našim događajima i na društvenim mrežama
"Objava logotipa kompanije u obliku grupne čestitke u štampanom izdanju dnevnog lista POLITIKA"
PR tekst za vašu izvrsnost – uz saglasnost nosioca sertifikata da bude pomenut - digitalno izdanje BLIC / DANAS
Objava sertifikata na portalu Poslovna.rs i Boniteti.rs
Predstavljanje kompanije na web stranicama u Klubu poželjnih partnera
Objava slikovnog materijala prilikom dodele sertifikata na društvenim mrežama
Objava mini intervjua i referentne priče (kod prosleđivanja odgovora sertifikovanog preduzeća) na internet AAA stranici
Pravo na upotrebu logotipa Platinaste izvrsnosti u vektorskom obliku
Učestvovanje na godišnjem događaju B4E
CENA bez PDV-a 1600 eur

*Snimanje i uzimanje izjava se održava na događajima Bisnode4Excellence

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Bisnode garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti