Česta pitanja

Dajemo vam pregled najčešće postavljanih pitanja.
Obaveštavamo vas da zbog selidbe trenutno Bisnode ne možete dobiti na fiksne brojeve, te vas molimo do daljeg da nas zovete na broj +381 60 3788 868
Hvala na razumevanju.

Ulažemo sve napore da osiguramo najveći stepen poverljivosti i bezbednosti vaših podataka. U tom kontekstu, preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere.

U tom kontekstu, naša mreža, infrastruktura i informacioni sistemi su zaštićeni. Isključivo osobe koje moraju da ispune svoj zadatak imaju ovlašćenje da pristupe vašim podacima o ličnosti. Oni se drže u strogoj profesionalnoj tajnosti i moraju biti usaglašeni sa svim tehničkim propisima predviđenim za garanciju poverljivosti podataka o ličnosti. Želimo da sprečimo da neovlašćena lica pristupaju vašim podacima, da ih obrađuju, menjaju ili uništavaju.

U slučaju povrede podataka, što podrazumeva rizike po vašu privatnost, vi ste lično obavešteni, kao i Komisija za zaštitu privatnosti, u skladu sa našim pravnim obavezama. U tom slučaju ćemo uložiti sve napore da zaustavimo takvu povredu i ograničimo sve posledice.

PRAVO NA PRISTUP

Da li biste želeli da znate da li ste registrovani u našoj evidenciji i koje podatke imamo o vama? Da li želite da znate kako smo pronašli vaše podatke? Da biste dobili odgovore na sva ova pitanja kao i pitanja navedena ispod, možete da ostvarite svoje „pravo na pristup”.
U skladu sa Uredbom OUZP, imate pravo da nam tražite sledeće informacije o sebi:

  1. da li ste uključeni u našu evidenciju;

  2. šta radimo sa vašim podacima;

  3. kategorije vaših podataka kojima rukujemo;

  4. primaoci ili kategorije primalaca kojima prenosimo vaše podatke o ličnosti;

  5. vreme čuvanja vaših podataka;

  6. potvrda postojanja vaših prava (vidite ispod);

  7. izvor vaših podataka (ako niste sami dostavili svoje podatke);

  8. potvrda postojanja automatskog profilisanja koje se tiče vas, njegova logika, značenje i posledice;

  9. da li su podaci preneti izvan Evropskog ekonomskog prostora, mere zaštite koje su preduzete u skladu sa OUZP-om.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Takođe imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti koji se tiču vas i koje ste nam direktno dostavili.

PRAVO NA PRIGOVOR

U slučaju spora u vezi sa obradom vaših podataka, možete da zahtevate ograničavanje obrade vaših podataka. U tom slučaju nećemo koristiti vaše podatke dok se spor ne reši.

PRAVO NA ZABORAV

Takođe imate pravo da zahtevate da se vaši podaci u potpunosti uklone iz naše baze podataka u slučajevima utvrđenim zakonom (nezakonito rukovanje, rukovanje u svrhe koje nisu navedene, ako ste pristali na rukovanje, ali povučete taj pristanak...). Takođe imate ovo pravo kada ostvarujete svoje pravo na prigovor za potrebe direktnog marketinga.

Saznajte više o svojim pravima.

Da. U slučaju da to činimo, svaka obrada vaših podataka biće zaštićena u skladu sa pravnim odredbama. Postaraćemo se da predviđena obrada poštuje nivo zaštite vaših podataka koji je jednak zaštiti koja postoji u Evropskoj uniji, posebno korišćenjem štita privatnosti ili potpisivanjem ugovornih klauzula Evropske komisije.