Model kreditnog rejtinga za kompanije

Pouzdane, sigurne i proaktivne poslovne odluke

checkmark.svg

Pojednostavite kreditne odluke sa priznatim modelom rejtinga

checkmark.svg

Optimizujte svoje kreditne odluke modelom za procenu rizika sa garantovanim kvalitetom

checkmark.svg

Unapredite kreditno upravljanje korišćenjem pouzdanog kreditnog rejtinga

Donosite bezbedne i pametne poslovne odluke

Donosite bezbedne i pametne poslovne odluke

Model AAA zasnovan je na kvalitetnim podacima

Današnja poslovna klima zahteva brze i tačne kreditne odluke. Da biste pokrenuli poslovni odnos, dali tačne uslove plaćanja novom kupcu ili pratili kreditne sposobnosti trenutnih klijenata, važno je imati bezbednu i pouzdanu osnovu za brzo donošenje odluka. Kao rezultat toga, sve više kreditnih odluka je automatizovano, što zauzvrat povećava zahteve za modelima kreditnog rizika da budu pouzdani i održavaju visok nivo kvaliteta tokom vremena.

Stotine hiljada kompanija svakodnevno koristi naš sistem rejtinga da bi brzo donosili bezbedne i profitabilne odluke. Kroz naš eksplicitni model AAA-a oni dobijaju podatke o određenom rejtingu kompanije i preporučenom kreditnom limitu. To im omogućava da daju pozitivan odgovor za više klijenata, jer znaju kada treba da zahtevaju avans a kada da ograniče ili povećaju iznos kredita.

Uz Bisnode kreditni model AAA možete da optimizujete svoj kreditni rizik i da donesete pouzdane, bezbedne i proaktivne poslovne odluke. Rejting je središte našeg sistema upravljanja kreditima i koristeći ga kao polaznu tačku, možete da upravljate novim klijentima i da delujete u slučaju negativnih promena u  rejtingu postojećih klijenata.

Saznajte više o rešenjima za kreditni rejting

Optimizujte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz obezbeđeni kvalitet

Optimizujte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz obezbeđeni kvalitet

Pronađite odgovarajući nivo kredita i povećajte profitabilnost

Donosite pouzdane odluke sa AAA - najpoznatijim modelom rejtinga na tržištu

  • Povećajte svoj protok gotovine dajući klijentima odgovarajući nivo kredita na osnovu pouzdanih informacija.
  • Upravljajte rizikom počevši od ukupne procene rizika u portfelju vaših klijenata.
  • Razvijte svoje poslovanje modelom rejtinga koji je pokazao konzistentno visoku tačnost čak i pod promenjivim ciklusima poslovanja.
Pojednostavite kreditni rezultat sa poznatim modelom rejtinga

Pojednostavite kreditni rezultat sa poznatim modelom rejtinga

Donosite dosledne i brze odluke sa dokazanim modelom

Uštedite vreme sa modelom rizika koji je jednostavan za korišćenje

  • Unapredite upravljanje rizikom sa trajnim modelom koji se zasniva na više od 20 godina statistike.
  • Pojednostavite upravljanje rizikom i kreditima sa modelom koji je lagan za razumevanje i komunicira kako interno, tako i prema klijentu ili dobavljaču.
  • Povećajte dugovečnost kreditnih odluka kreditnim sistemom koji prikazuje profil rizika kako za kratkoročno, tako i za periode do tri godine.