Naš pristup rizicima i kreditima

Optimizujte svoj kreditni rizik pravim podacima za donošenje odluka

Optimalni nivo rizika

Ravnoteža između bezbednog i agresivnog

Savremeni poslovni život postavlja visoke zahteve za efektivne procese kreditiranja. Automatizacija odluka o kreditiranju i integracija podataka o donošenju odluka u vlastite sisteme preduzeća omogućava bezbedne, dosledne i brze odluke o kreditiranju.

Suština našeg pristupa rizicima i kreditima je u optimizaciji rizika. Za društvo sa niskim nivoom rizika, preterano restriktivna kreditna procena može da predstavlja kamen spoticanja za poslovanje. Slično tome, preterano visok rizik može da bude razoran. Radi se o pronalaženju ravnoteže između bezbednosti i poslovnih prilika, gde je od ključne važnosti imati tačne podatke na kojima se odluke zasnivaju. Naši visokokvalitetni poslovni podaci pružaju velike mogućnosti za procenu rizika kako svih vaših kupaca ili dobavljača u celini, tako i u odnosu na pojedinačnog kupca ili dobavljača. Sa pravim podacima za donošenje odluka, možete da donosite bezbedne - ali ipak i agresivne - odluke o kreditiranju koje vode do povećane profitabilnosti i više poslovanja.

Naši modeli ocenjivanja boniteta za privredna društva

Naši modeli ocenjivanja boniteta za privredna društva

AAA - najbolje dokazani model ocenjivanja na tržištu

Bisnodeov model ocenjivanja AAA jedan je od najstarijih, najpoznatijih i dokazanih modela za procenu kreditnog stanja preduzeća. Bazira se na podacima iz pouzdanih srpskih izvora kao što su Agencija za privredne registre, Poreska uprava, Zavod za statistiku, katastar. AAA se bazira na 2.400 parametara odlučivanja, stvarajući razumljivu ocenu koja čini osnov Bisnode-ovih kreditnih rešenja. 

Sa našim modelom bonitetnog ocenjivanja možete da optimizujete svoj kreditni rizik, povećate profitabilnost i obezbedite nove poslove. 

Saznajte više o aaa

Naše ocenjivanje kreditnog stanja za kupce

Naše ocenjivanje kreditnog stanja za kupce

Efikasno ocenjivanje boniteta za fizička lica

Bisnodeova Ocena kupca je model za procenu kreditne sposobnosti fizičkih lica gde analiziramo obrasce ranijih plaćanja da bismo doneli zaključke o budućnosti. Izmerivši zajedno nekoliko različitih varijabila i tumačeći rezultate iz celokupne procene, dajemo koristan osnov za odluke. Bisnodeova ocena kupca povećava vašu sposobnost za brzo, fleksibilno a ipak pouzdano donošenje odluka o kreditiranju.

Saznajte više o oceni kupca

Rešenja

Naša rešenja Vam obezbeđuju da posedujete najkvalitetnije podatke. To važi za Vaše lične podatke kao i za podatke koje mi pružamo. Analizom Vašeg portolia klijenata i poređenjem sa najnovijim podacima, možete da donosite dobre odluke, da imate poverenja u to s kim poslujete i da unapredite vaše marketinške i prodajne aktivnosti.