Smart data

Bisnode pretvara velike količine podataka („big data“) u pametne podatke

Smart data su relevantni podaci

Podaci su postali nova roba naše ere - i dostupni su u izobilju. Svakog dana se generiše 16 triliona megabajta podataka širom sveta. U Bisnode-u smo uvereni da budućnost pripada onima koji mogu da imaju uvid u ovu ogromnu količinu podataka i da izvuku činjenice i odgovore. Tek tada za nas veliki broj podataka postaje pametan.

Razumevanje količine podataka koji se stvaraju svaki dan u svetu nije lak zadatak. Koliko je uopšte 16 triliona megabajta? Još jedna statistika može da pomogne da se ovaj eksplozivan razvoj bolje sagleda - 90 posto svih podataka na svetu je stvoreno u poslednje dve godine. To uključuje informacije iz poslovnih transakcija, e-pošte, društvenih medija, blogova, GPS-a, videozapisa i digitalnih slika. Nije preterano reći da su ove informacije - koje smo navikli da nazivamo veliki skupovi podataka (big data) - zlato za kompanije, što je jedan od razloga što se sve više i više kompanija bavi prikupljanjem podataka. Ali kako ćemo moći da upravljamo svim tim informacijama?

Pametni podaci leže u uklanjanju svega što nije relevantno i obezbeđenju ispravnog kvaliteta podataka. Kompanije koje uspeju u tome, ne samo da lakše zadržavaju svoje postojeće klijenate, već su i bolje u marketinškim kampanjama sa ciljanom preciznošću i promocijom ka novim korisnicima.

Veliki podaci u odnosu na pametne podatke - Bisnode vam daje relevantne odgovore i praktičan uvid

Šta su pametni podaci?

Šta su pametni podaci?

Podaci postaju pametni kada vode u dobre odluke i u poslovanje sa klijentima. Kada Bisnode govori o prebacivanju iz velikih podataka u pametne podatke, pod tim podrazumevamo uzimanje ogromne količine stvorenih podataka i upotrebu u cilju isporuke tačnih podataka i ispravnih analiza u pravo vreme. To vam omogućuje da donesete pametne odluke i ostvarite dobar posao.

Sve kompanije mogu da učine više i bolje pri kreiranju strategija na osnovu podataka i dobro zasnovanih odluka na bazi pravih informacija. To zahteva pametne podatke koji pokazuju s kim bi trebalo da komunicirate, o čemu i u koje vreme.

Koliko pametni podaci mogu da podstaknu poslovanje

Koliko pametni podaci mogu da podstaknu poslovanje

 • Optimizovanje kreditnih rizika
  Više znanja o svojim klijentima može da vam pomogne da se zaštitite od prevare i da se fokusirate na dobro poslovanje sa pravim klijentima. Podaci o godišnjem prihodu lica vam ne daju celovitu sliku o njegovoj kupovnoj moći i kreditnoj sposobnosti. Kombinacija više relevantnih izvora podataka vam omogućuje da uravnotežite svoje rizike i povećate svoj prihod.
 • Planirajte novčani tok kompanije
  Većina kompanija zna kako izgleda imati nepodmirena potraživanja kada treba isplatiti zarade i podmiriti račune dobavljača. Naši modeli analiza vam daju ažurno stanje vaših poslovnih knjiga i jednostavan način planiranja budućeg novčanog toka kako bi se izbegli nepotrebni troškovi za vaše poslovanje.
 • Dosegnite prave korisnike
  Preciznije ciljanje omogućuje Vašoj kompaniji prilagođavanje ponuda. Tradicionalno se ciljani marketing borio za pronalaženje pouzdanih informacija, što je rezultiralo opštim klasterima, a ne jasno definisanim ciljnim grupama. Ali sada je moguće upoznati osobe koje stoje iza brojeva, saznati za što su zainteresovane i kako izgleda njihovo potrošačko ponašanje.
 • Prilagodite doživljaj korisnika
  Vrlo malo je verovatno da svi neoženjeni muškarci u srednjim tridesetim godinama koji žive u velikom gradu imaju isti interes, obrasce kupovanja i stil života. Korišćenje pametnih podataka omogućava vam komuniciranje sa klijentima prema njihovim uslovima, nudeći im bolju uslugu i prilagođene ponude. Umesto da samo idete za vašim instinktom, možete bazirati svoje postupke na činjenicama iz dostupnih podataka.
 • Razviti postojeće odnose sa kupcima
  Postoji pravilo o tome da 80 posto prodaje dolazi od 20 posto kupaca. Znate li kako te brojke izgledaju za vaš portfelj kupaca? Bisnode može da segmentuje  vašu bazu klijenata tako da možete jasno da vidite koje odnose sa klijentima treba da razvijate i koje bi trebalo da prekinete. Analizom istorijskih obrazaca kupovine možemo takođe da pružimo odgovore na ono što bi trebalo da ponudite kupcima, te kada i kako to da uradite.
 • Gledajte u budućnost
  Koja je verovatnoća da vaši dobavljači bankrotiraju tokom narednih nekoliko meseci? Kakva će biti sledeća kupovina vašeg kupca? Pametni podaci mogu da vam daju uvid u budućnost i da pomognu kompaniji da komunicira pravu poruku u pravo vreme.  

Produbite svoje znanje

Istražite članke, analize i predviđanje trendova
Pročitajte više