Naše partnerstvo sa Dun & Bradstreet

Kvalitetni podaci za međunarodno poslovanje
Pristup globalnim poslovnim informacijama

Pristup globalnim poslovnim informacijama

Kvalitetni podaci za kompanije koje obavljaju međunarodne poslove

Dun-Bradstreetova (D&B) svetska mreža uključuje informacije za 265 miliona kompanija u 240 država. Oni prikupljaju informacije iz 30.000 službenih izvora i rade 5 miliona ažuriranja svakog dana, što ih čini vodećim pružaocima kvalitetnih i obrađenih poslovnih informacija. Kao naš klijent imaćete pristup toj mreži, a u isto vreme ćete uživati prednosti naših lokalnih stručnosti i znanja.

 

Color Social Networking

Kroz naše strateško partnerstvo sa kompanijom D&B dajemo vam pristup međunarodnim informacijama o svemu, počevši od rizika, dobavljača, upravljanja i usklađenosti sa ciljanim marketingom, pa do CRM-a, prodaje i integracije podataka. To vam daje moćan alat za hrabre, ali bezbedne odluke:

  • integrisanje i automatizuja u cilju povećanja uticaja ulaganja u ERP, BI i CRM;

  • pronalaženje nove globalnih poslovnih partnera identifikovanjem tržišnog potencijala, novih kupaca i dobavljača; 

  • upravljanje finansijskim rizicima, povećanje novčanog toka i preuzimanje kontrole vaših ukupnih poslovnih rizika uz pomoć naših proizvoda i usluga;

  • optimizovanje procesa nabavke konsolidovanjem i sticanjem kontrole nad lokalnom i globalnom potrošnjom kompanije.

Pouzdani podaci i međunarodni standard

Pouzdani podaci i međunarodni standard

D&B DUNS® broj pojednostavljuje vaše međunarodne poslovne ponude

Univerzalni brojčani sistem D&B-ovih podataka je postavio standard za poslovne imenike dodeljujući kompanijama širom sveta DUNS® broj, koji bi mogao da se uporedi sa globalnim korporativnim brojem. Svaki poslovni subjekt registrovan u D&B bazi podataka, uključujući poslovnice i radna mesta kompanije, dobija jedinstveni broj, pa je lako pratiti organizacionu strukturu kompanije.

D&B je takođe razvio DUNSRight® proces, koji obezbeđuje da svi prikupljeni podaci imaju obezbeđen kvalitet u nekoliko koraka. Ovaj proces vam omogućava da kao klijent lako potražite informacije i uporedite kompanije putem jedinstvenog identifikacionog broja. Takođe možete da budete sigurni da su svi podaci iz D&B-a pouzdani i aktuelni.

Bisnodeovo partnerstvo sa kompanijom Dun&Bradstreet omogućava nam da vam ponudimo relevantna rešenja za vaše globalno poslovanje. Kroz ovo, u kombinaciji sa proširenjem naše švedske, nordijske i evropske ponude, možemo da pokrijemo celi svet.