Vesti

Poslovanje u visokorizičnom okruženju

Bisnode CEO - 23 apr 2020

Više od jedne decenije, kompanije su se navikavale na poslovanje u okruženjima sa relativno niskim nivoom rizika. Gubici klijenata i kreditni gubici bili su veoma niski, kako u domaćinstvima tako i u kompanijama.

Sada se nivoi rizika dramatično menjaju. U nekim oblastima privrede, viši rizik je već postao činjenica. Na primer, to važi za industriju robe široke potrošnje i ugostiteljstvo. U ostalim oblastima, kao što su nekretnine i finansijske usluge, rizik će rasti proporcionalno u dužini trajanja krize sa koronavirusom.

Odvažite se i trgujte u neizvesnim vremenima
Neizvesnost sama po sebi doprinosi smanjenim poslovnim aktivnostima; međutim, prekidanje prodaje proizvoda i pružanja usluga iz straha od nemogućnosti naplate nije pravo rešenje u aktuelnoj situaciji. Ekonomija može da opstane samo ako preduzetnici, trgovci i klijenti nastave da trguju. Ovo važi i za pojedinačne kompanije i za društvo u celini.

Kompanije moraju brzo da se prilagođavaju. Moraju se oživeti uspavane nadležnosti – kako donositi kreditne odluke u visokorizičnom okruženju.

Kompanija Bisnode je svedok opadanja broja izveštaja o kreditnim informacijama širom Evrope i istovremenog dramatičnog rasta broja klijenata u pripravnosti. Drugim rečima, naši klijenti trguju manje nego inače sa novim klijentima, a posvećuju više vremena praćenju svojih postojećih klijenata. Kompanije koje su do pre samo nekoliko nedelja koristile visoke kreditne rejtinge kao isključivu meru poslovanja, a niske kreditne rejtinge kao jedini razlog za otkazivanje poslovne prilike, sada moraju da preispitaju svoje postupke za kreditna odobrenja.

Kreditno izveštavanje omogućava poverenje i pokreće poslovanje
Odgovornost naše industrije je da ne obeshrabri trgovinu. Ne želimo da dovedemo do nepotrebnog opadanja u situaciji koja ima potencijal da brzo pređe u globalnu recesiju. Naš je zadatak da obezbedimo prave smernice, koje kompanijama omogućavaju da se upuste u međusobno poslovanje. Ne smemo zaboraviti da je svrha kreditnih izveštaja i kreditnih rezultata ta da se izgradi poverenje i olakša trgovina.

Kreditno izveštavanje se zasniva kako na istorijskim podacima (kao što su godišnji izveštaji) tako i na podacima u realnom vremenu (kao što su obrasci plaćanja). U našim modelima, istorija pojedinačne kompanije dopunjava se makropodacima, podacima privredne oblasti i statističkim pokazateljima iz velikog broja izvora. Pored toga, koristimo i prediktivnu analitiku, u okviru koje se analiziraju velike količine podataka kako bi se pronašli opšti obrasci ponašanja i predvidelo verovatno buduće delovanje pojedinaca i kompanija.

Kreditni rejting ili kreditni rezultat sami po sebi ne predstavljaju odluku. Pomoću njih se formira deo šire osnove za odlučivanje. Uz to, dobavljači moraju da dodaju sopstvene podatke, znanja i iskustvo u vezi sa klijentima i potencijalnim klijentima.

Sledi nekoliko saveta o donošenju kreditnih odluka u novom okruženju:
  1. Neka vas motivišu podaci. Koristite usluge za kreditni rejting u kojima se kombinuju istorijski podaci klijenta sa makropodacima i podacima privredne oblasti, kao i prediktivnu analitiku za sortiranje i rangiranje klijenata – na primer, po stvarnom nivou rizika i poslovnoj vrednosti.
  2. Vi najbolje poznajete svog klijenta. Koristite sopstvene informacije o klijentu. Činjenica da određeni klijent trenutno kasni sa plaćanjem ne mora nužno da znači da namerava da otkaže plaćanja.
  3. Napravite rang-listu klijenata koje vaša kompanija želi da zadrži i budite spremni da razgovarate o rešenjima ako oni imaju probleme. Budite fleksibilni – na primer, u pogledu veličine narudžbina i kreditnih uslova za klijente koji imaju probleme. Pokušajte da budete odlučni kad je reč o klijentima sa stabilnim i likvidnim poslovanjem, koji žele da iskoriste situaciju sa virusom korona kako bi se izborili za bolje uslove.
  4. Pre nego što započnete nove odnose sa klijentima u izloženim privrednim oblastima, pažljivo razmotrite da li su oni, prema kreditnim izveštajima, imali probleme i pre krize sa virusom korona. Razgovarajte s njima o postojećoj situaciji. Uostalom, rizikom se može upravljati.
  5. Pratite kako su osmišljene različite mere državne pomoći. Pomoću njih se vaš rizik može smanjiti na prihvatljiv nivo, kao dobavljača za određene klijente.
 
Poslovanje je moguće čak i u vremenima povišenog rizika. Međutim, pre nego što klijenti požele da razgovaraju o uslovima, morate razviti naprednije strategije za procenu rizika i opremiti se boljim sredstvima.


Magnus Silfverberg, izvršni direktor kompanije Bisnode