Vesti

Plan kompanije Bisnode u vezi sa COVID-19

13 mar 2020

Kompanija Bisnode ima krizni plan kontinuiteta poslovanja kako bi se obezbedila stabilnost naših operacija u različitim vrstama scenarija koji se mogu javiti. Plan kontinuiteta detaljno određuje kako bi trebalo da postupimo u slučaju da zaista dođe do nekog od ovih scenarija.

Pažljivo pratimo razvoj i kontinuirano procenjujemo koje mere treba preduzeti. Informacije SZO i lokalnih zdravstvenih vlasti se takođe redovno prate i analiziraju. Na osnovu toga informišemo naše zaposlene i konsultante kako treba postupati da bi se ograničilo širenje korona virusa.

Oformili smo posebnu radnu grupu za korona virus u okviru kompanije Bisnode kako bismo pažljivo pratili situaciju.

Utemeljen plan kontinuiteta poslovanja pokriva, između ostalog, pandemijsku/biološku spremnost. Spremni smo da aktiviramo svoj plan kontinuiteta čim procenimo da je to potrebno.

Imamo jasnu strategiju za smanjenje mogućih efekata korona virusa i obezbeđivanje redundantnosti. Ovo uključuje dostupnost svih sačuvanih podataka i svih aplikacija u oblaku, tako da osoblje može bezbedno da pristupi aplikacijama za rad, mejlovima i podacima i iz kancelarije i od kuće u slučaju karantina.

Mere koje preduzimamo su u skladu sa smernicama lokalnih vlasti i SZO. 

Ako vi kao klijenti imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte svoju kontakt osobu iz kompanije Bisnode.