Novo u Portfolio Intelligence

31 jan 2017

Već na samom početku godine pripremili smo poboljšane funkcionalnosti proizvoda Portfolio Intelligence. Verujemo da će Vam novosti olakšati poslovne procese kao i pomoći u analizi Vaših portfolija.

Novosti koje smo pripremili za Vas su:

 

1.Brža vizuelna analiza portfolija

Od sad možete imati uvid u Vaš portfolio na dva načina – grafički i tabelarno.

Kao početni, postavljen je grafički uvid koji Vam omogućava još bržu vizuelnu analizu portfolija. Dodali smo i informaciju o broju preduzeća u portfoliju.

 

 

2. Moćna prediktivna ocena preduzeća

Svako pojedino preduzeće, na osnovu različitih analitičkih ocena, smestili smo u njegov poslovni segment. Dodali smo informaciju o udelu preduzeća s istom ocenom u državi, regiji, u delatnosti i po veličini.
Na taj način će Vam biti lakše da razumete i odaberete ocenu na osnovu koje ćete moći predviđati događaje (npr. blokade, gašenje, insolventnost, …)

 

 

3. Vizuelni prikaz i raspodela portfolija

Preduzeća u portfoliju smo grafički vizuelno istakli i podelili prema prihodima i imovini. Time dobijate sliku koliko su dobra pojedina poduzeća u Vašem portfoliju.

 

 

4. Poređenje ocena

Od sad je moguće uporediti bilo koje dve ocene na nivou preduzeća ili portfolija. Poređenje je moguće prema pokazateljima, istoriji i prediktivnoj snazi.

 

 

5. Omogućen efikasniji zajednički rad
Portfolio može biti privatan, otvoren za čitanje ili otvoren za izmene. Kod poslednjeg, svi korisnici imaju mogućnost dodavanja i brisanja preduzeća iz portfolija.

 

 

 

Sve novosti možete vidjeti na pi.bisnode.rs.

Za sve komentare i pitanja stojimo Vam na raspolaganju na cc.rs@bisnode.com ili na 011/22-52-742 i 011/22-52-743.