Vesti

Intervju: Kriza izazvana virusom korona ne sme zaustaviti naša zalaganja za održivo poslovanje

11 maj 2020

Tako malo je potrebno da se doprinese boljoj budućnosti – zašto se onda čini da je to tako teško? Deo krivice možemo pripisati našim navikama i rutinskom radu pri čemu ne razmišljamo o tome da bismo nešto mogli da uradimo na drugačiji način. Ali upravo malim koracima možemo učiniti velike promene na sebi koje će odražavati na okruženje i na društvo.

Digitalizacija utire put zelenom oporavku

Nedavno sam naišao na zabavnu ilustraciju s pitanjem: Ko je u vašem preduzeću vodio proces digitalne transformacije? Odgovor A: CEO (generalni direktor), odgovor B: CTO (direktor za tehnološki razvoj) i odgovor C: COVID-19. Tri puta pogađajte koji je odgovor bio zaokružen.
 
Smatram da izbijanje virusa korona dovodi do veće fokusiranosti na održivo poslovanje i digitalizaciju preduzeća zato što su takva preduzeća stabilnija i bolje opremljena za suočavanje s posledicama pandemije. Ukoliko se osvrnemo na 2019. godinu, možemo videti da su digitalizacija i digitalna održivost zaista sve značajniji faktori kada su u pitanju poverenje klijenata u preduzeća i njihovo shvatanje korporativnih brendova. Zbog toga bi digitalna održivost kao vrednost morala da bude u srcu svakog poslovanja. Tehnologija je poslednjih godina toliko napredovala da sada pomoću veštačke inteligencije možemo primetiti ona preduzeća koja usmerenje ka održivom razvoju dokazuju sertifikatima, na primer, sertifikatom pravedne trgovine (Fair Trade), ekološkim sertifikatima i slično.

Kako svako preduzeće može doprineti zaštiti životne sredine?

Godina 2019. bila je u znaku trenda održivog razvoja i svest o tome sve više raste i u vodećim preduzećima. Na održivo poslovanje ne gledam kao na obavezu. Za mene je to mogućnost da stvorimo rešenja i podržimo rad dodatnom vrednošću. Preduzeća čiji se poslovni modeli ne suočavaju ozbiljno sa izazovima sa kojima se suočavamo na finansijskom području i oblasti društva i životne sredine će početi da idu unazad. Moramo biti svesni toga da sve što uradimo u poslovnom svetu i privatno ima uticaj na životnu sredinu. Na toj ideji treba da budu koncipirane i poslovne strategije koje podstiču i efikasno vode dugoročno održivo poslovanje koje će doprineti pozitivnom finansijskom učinku.
 
Preduzeća koja su svesna posledica klimatskih promena i ne razmišljaju kratkoročno postavljaju sebi ciljeve kako da svojim radom i postupanjem zaposlenih doprinesu boljoj budućnosti za sve:
  1. Manja potrošnja energije je moguća već gašenjem svetla, računara i mašina kada nam nisu potrebne. U preduzeću koristimo štedljive sijalice i uređaje i vodimo računa o tome da sama zgrada bude što više energetski efikasna. Kao primer mogu navesti da je kompanija Bisnode Slovenija preseljenjem u moderniju zgradu sa manjom tlocrtnom površinom dostigla 19% smanjenja potrošnje električne energije i 32% smanjenja potrošnje toplote, što je značilo smanjenje ispuštanje CO 2 za 35 tona u 2019. godini.
  2. Korišćenje energije iz obnovljivih izvora
  3. Manja emisija gasova sa efektom staklene bašte čiji su veliki proizvođač avioni. Pre nego što planiramo poslovna putovanja, razmislimo i o životnoj sredini – da li je putovanje avionom zaista neophodno ili možemo obaviti onlajn sastanak? Dobar primer su kolege iz kompanije Bisnode Švedska koji su smanjili svoja putovanja avionom za 41% i na taj način smanjili emisije CO 2 za 219 tona, odnosno 4% celokupnih emisija preduzeća. Na dnevnom nivou možemo ograničiti emisije i tako što ćemo na posao ići pešice, biciklom, deliti automobil sa saradnicima ili koristimo električne automobile ili automobile s hibridnom tehnologijom.
  4. Odgovorna potrošnja resursa kao što su voda, papir, plastika itd. Izdavanje elektronskih računa je dobar početak i postepeno se sve više poslovanja digitalizuje.
  5. Odgovorno postupanje s otpadom koje uključuje odgovarajuće recikliranje papira, plastike, organskog otpada i IT hardverske opreme. Elektronski otpadi su naročito problematični zato što sadrže materijale koji su opasni po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Zbog toga ga treba pravilno ukloniti ili još bolje, ukoliko uređaji i dalje funkcionišu, dati ih na ponovno korišćenje onima kojima su potrebi. Setimo se u kakvom problemu su se našle brojne porodice i deca zbog obaveznog školovanja i rada od kuće kada nisu imali pristup računarima.

Vreme je za promene

U trenutnoj zdravstvenoj i potencijalno ekonomskoj krizi se pored navedenih promena pokazuju i krhkost i povezanost ekonomije. Samosnabdevanje na primarnim i sekundarnim tržištima, agilnost u promenama poslovnog modela i proizvodnim procesima i potreba za nastavkom digitalizacije su samo neke od oblasti koje ne zahtevaju velika ulaganja kapitala, već drugačiji način razmišljanja i veću meru poslovne smelosti za izvođenje navedenih promena.
 
U svetlu klimatskih promena i usmeravanja ka održivom (zelenom) razvoju privrede određene države (na primer Nemačke) i pojedine industrije se već fokusiraju na strukturne promene koje bi postepeno omogućavale održiviji razvoj. Taj razvoj se ne odnosi samo na „zelene“ tehnologije već i na manju (geografsku) zavisnost i veću meru fleksibilnosti, odnosno zajedničkog stvaranja lanaca isporuke. Investicije u održive tehnologije će, pored navedenog, zahtevati i drugačiji pogled na investicije – pored kratkoročnog, potrebno je uzeti i dugoročni obračun ROI i pozicioniranje preduzeća u kontekstu održivog razvoja u skladu sa klijentima i ostalim učesnicima na tržištu.

Uloga svakog pojedinca je ključna

Čovečanstvo je danas tako brojno i naša tehnologija je toliko napredna da značajno možemo uticati na promene u životnoj sredini. Briga o životnoj sredini i društvu počinje od svakog pojedinca. Dok pojedinac ne prihvati brigu o životnoj sredini i društvu kao vrednost, ona se ne može kvalitetno preneti na nivo rada preduzeća i društva. Sa druge strane, brigu o životnoj sredini i društvu možemo očekivati tek onda kada sami postupamo u skladu sa svojim očekivanjima prema drugima. Zbog toga postupajmo odgovorno i budimo uzor saradnicima, klijentima, dobavljačima i poslovnim partnerima.