Obaveštavamo vas da zbog selidbe trenutno Bisnode ne možete dobiti na fiksne brojeve, te vas molimo do daljeg da nas zovete na broj +381 60 3788 868
Hvala na razumevanju.
Prvi novembarski dani najavljuju da dolazi zima i da se bliži kraj godine. Za preduzeća je to i vreme planiranja kada se suočavamo sa ciljevima za narednu godinu. Već znate u kom smeru želite da idete sa svojom kompanijom i na koji način možete stići do cilja? Na prvi pogled, jednostavna pitanja na koja nije neophodno da imate spreman konačan odgovor. Planiranje je, međutim, neprestani proces zamišljanja i usklađivanja ciljeva i pronalaženja puta za njihovo ostvarivanje. Da bismo što uspešnije ostvarili postavljene ciljeve, potreban nam je dobar plan koji se zasniva na prethodnoj analizi postojećeg stanja i na pouzdanoj oceni potencijala. Nesigurnosti kao posledice brzih promena u poslovanju, nažalost, ne mogu se potpuno izbeći, a njene posledice mogu se značajno umanjiti pomoću strateškog planiranja. Za vas smo pripremili neke savete o planiranju da bi 2020. godina bila uspešna i efikasna.
 

Koje strategije preduzeće treba da prati prilikom planiranja?

Ukoliko želite da 2020. godina bude uspešna, potrebno je da već danas donesete prave odluke. Možete započeti tako što ćete pregledati: šta se događalo u ovoj godini, šta biste mogli da promenite i šta da poboljšate u budućnosti, koje ste ciljeve postavili i/ili ostvarili odnosno da utvrdite zbog čega ih niste ostvarili. Zatim se uverite da znate gde želite da stignete s preduzećem u narednoj godini. Uzmite u obzir finansijsko stanje i pregledajte sve aktivnosti, uključujući prodaju i marketing, kao i stanje na društvenim mrežama. Na osnovu toga, pripremite projekciju kakva će biti sledeća godina ako budete nastavili kao ove godine. Zapitajte se: Da li ste zadovoljni projekcijom? Šta ćete preneti u narednu godinu? Koje mere ćete preduzeti da biste poboljšali stanje?
 
Postavite sebi jasne, konkretne, merljive i ostvarive ciljeve. Tokom godine više puta proverite da li ste na pravom putu da biste ih ostvarili. Utvrdite koliko sredstava vam je potrebno i odredite budžet. Korisno je i da pregledate postojeće cene i da ih po potrebi prilagodite tržištu jer se u jednoj godini dosta toga može promeniti (na primer, novi konkurenti, kupovna moć, trendovi). Poslednji, a isto tako važan korak prilikom planiranja, je povezivanje s partnerskim preduzećima koja mogu pomoći pri rastu vašeg preduzeća. Možda postoje neke dodatne potrebe vaših kupaca koje možete zadovoljiti uz pomoć novog pouzdanog partnera? Prave odluke je sigurno lakše usvojiti ako imamo na raspolaganju ažurne i tačne podatke o kupcima i preduzećima.
 

Kako usvojiti dobre odluke za budućnost?

Mnoge odluke u životu donosimo na osnovu osećaja. Kada dođe do donošenja važnih odluka za budućnost preduzeća, ne bismo smeli da se oslanjamo samo na sopstveni osećaj jer to vodi u rizično poslovanje. Istraživanja, naime, pokazuju da se u rastu, inovacijama i privlačenju talenata bolje pokazuju preduzeća koja se ne oslanjaju na osećaj, već na upotrebu podataka. Iako konstatujemo da 25% članova najvišeg rukovodstva još uvek usvaja odluke na osnovu osećaja, 38% njih je istovremeno svesno da 2030. godine neće više poslovati ako se ne oslone na budućnost.
 
U kompaniji Bisnode primećujemo da poslednjih godina raste upotreba podataka u poslovnom svetu i u svakodnevnom poslovanju i prilikom planiranja budućnosti preduzeća. Do sličnih zaključaka su došli i kod strateškog partnera Dun & Bradstreet, gde izveštavaju da direktori i rukovodioci preduzeća donose u proseku šesnaest odluka dnevno na osnovu podataka. Pored toga, čak 63% preduzeća koja su učestvovala u istraživanju „The Past, Present, and Future of Data“ (2019), navode da im je upotreba podataka pomogla da se ublaže rizici. Čak 61% preduzeća je zbog upotrebe podataka imalo sveobuhvatniji pogled na poslovnu saradnju, a 63% takođe smatra da korišćenje podataka poboljšava njihove usluge. Menadžeri u preduzećima su, dakle, već svesni da za uspešno poslovanje u budućnosti slepo poverenje ili samo oslanjanje na osećaj nisu više dovoljni. Podaci, naime, znatno olakšavaju usvajanje odluka i ograničavaju rizik, ali nisu svi podaci podjednako kvalitetni.
 
 

Da li želite da vam pomognemo da isplanirate uspešnu 2020?