Vesti

Izjava preduzeća Bisnode o podacima u Bisnode rešenjima

21 apr 2021

Izjava se odnosi na resurse podataka, upotrebu podataka, njihovu obradu i upotrebu Dun&Bradstreet rešenja tokom vanrednog stanja COVID-19.


Šta to znači za korisnike rešenja Dun&Bradstreet?

Dun&Bradstreet prati zakonodavstvo za sve zemlje tokom pandemije i prati privrednu situaciju. Državne mere usklađujemo sa prilivom i dostupnošću podataka iz naših primarnih resursa. Sve informacije se odvijaju neometano što znači da sve primarne izvore informacija dnevno i redovno pratimo.
 
U slučaju moguće nedostupnosti određenih podataka, proveravamo i sa našim izvorima zbog čega je došlo do nedostupnosti kako bismo što pre otkrili i uklonili razloge, kako bismo pružili najviši kvalitet usluga našim klijentima.


Kako se obavljaju proračuni bonittenih ocena?

Naši postojeći metodološki pristupi za proračun ocena ostaju nepromenjeni. Prilikom obračuna postojećih bonitetnih ocena koristimo metodološke pristupe koji su stručno najafirmisaniji i koji su se u praksi pokazali kao najbolji. Tako se bonitetne ocene kompanije Dun&Bradstreet zasnivaju na stvarnim podacima koje čuvamo u svojim bazama podataka.
Bonnitetna ocena kao i dostupan arhiv finansijskih podataka i događaja su najbliža moguća vrednost za ocenu spremnosti preduzeća za trenutne uslove i pokazuju u kakvoj finansijskoj kondiciji određeno preduzeće ulazi u privrednu krizu koju je pokrenula epidemija. Metodološki pristupi za izračunavanje postojećih bonitetnih ocena su primerni za korišćenje normalnih odnosno predvidljivih uslova u poslovnom okruženju i zato ovi pristupi i rezultati ne odražavaju vanredne situacije. Zbog toga u kompaniji Dun&Bradstreet istovremeno proučavamo i alternativne pristupe.
 

Kako koristiti trenutne ocene boniteta?

Prilikom izračunavanja svih ocena boniteta, kompanija Dun&Bradstreet koristi i finansijske podatke koji su u ovom trenutku još uvek podaci iz 2018. godine.

Zbog velikog privrednog rasta u 2019. godini, finansijski podaci iz 2018. godine su bolja polazna osnova za izračun bonitenih ocena u periodu krize nego finansijski podaci iz 2019. godine.

Od najčešće korišćenih bonitetnih ocena koje kompanija Dun&Bradstreet izračunava, najveću prediktivnu vrednost imaju Dinamička ocena i Failure score – to su dinamičke kategorije koje se i u ovom kriznom trenutku svakodnevno obračunavaju na osnovu svih raspoloživih podataka koje dobijamo od naših primarnih izvora.

Preduzećima preporučujemo da naše bonitetne ocene koriste na sledeće načine:
  • preduzeća sa najnižim bonitetnim ocenama i preduzeća bez bonitetne ocene su izloženija rizicima koje donosi privredna kriza i zato su zavisnija od eventualne državne pomoći;
  • za preduzeća s višim ocenama boniteta (Dinamička ocena i Failure score), postoji veća verovatnoća da će uspešno nastaviti s privrednom aktivnošću i po završetku epidemije;
  • prate trendove stabilnosti, likvidnosti i zaduženosti svojih poslovnih partnera pomoću bilansa i pokazatelja na našim onlajn portalima;
  • češće prate vesti o svojim poslovnim partnerima.
 
Svesni smo značaja koji imaju kvalitetni i aktuelni podaci za vaše poslovanje i zato aktivno pratimo najavljene državne mere i povezane baze podataka koje nastaju, odnosno izvore koji će biti uključeni u naše baze podataka i usluge.
 

Dun&Bradstreet ostaje vaš pouzdani partner uvek i svuda.

Inicijativom Dun&Bradstreet Solidarnost želimo da vam pomognemo u donošenju pametnih odluka u vanrednim uslovima, a pomoću SOS assistance vam pomažemo da blagovremeno reagujete na sve promene kako biste mogli što bezbolnije da se suočite s krizom, ublažili njene posledice i lakše uspostavili redovne radne procese kada bude došao trenutak za postizanje novih uspeha.

Ostanite zdravi i potražite nove poslovne prilike uz našu pomoć.