Vesti

Ispred PKP: Danas napreduju ona preduzeća koja su svesna toga da će 2030. godine pobeda na njihovom tržištu zavisiti od dobre upotrebe podataka

21 okt 2019

Razgovor s Milanom Dragićem iz kompanije Bisnode South East Europe

Milan Dragić je direktor ogranka u kompaniji Bisnode South East Europe i poseduje bogato iskustvo u radu s međunarodnim IT preduzećima na tržištima srednje i jugoistočne Evrope na kojima već skoro 20 godina posluje u oblasti upravljanja i poslovnog razvoja. Na poslovnoj konferenciji Portorož učestvovao je u raspravi o inovativnosti u preduzećima i trendovima u inovacijama.

Kakve trendove u inovacijama preduzeća opažate? U kom smeru idu preduzeća u poslednje vreme?

Primećujemo da su direktori preduzeća uglavnom svesni koristi koje bi mogli da ostvare poboljšanjem upravljanja obradom podataka. I nove tehnologije, koje podržavaju prikupljanje i analizu podataka, postaju dostupnije poslovnom svetu i nude nove performanse i primere korišćenja podataka koje preduzeće poseduje. Preduzeća danas ulažu u te nove tehnologije koje im pomažu u tome da dobiju više dodate vrednosti iz podataka. Očekujemo da će u budućnosti ovih ulaganja biti samo još više. U kompaniji Bisnode već tri decenije pomažemo da se preduzeća opreme najefikasnijim alatima za uspeh. Pomoću rešenja koja se zasnivaju na analitici podataka za investicije, upravljanju rizika i bonitetnih informacija, zajednički stvaramo budućnost sve više digitalizovanih i automatizovanih procesa.
 

Kakva je situacija s investiranjem u inovacije u regionu?

Primećujemo da su mladi u regionu počeli da otkrivaju nove mogućnosti koje pruža brzorastuća tehnologija. Sve češće se otvaraju nova preduzeća, razvijaju inovativna digitalna rešenja i čak se pružaju usluge nekim od najboljih IT preduzeća na svetu. Ovaj nedavni razvoj stvara novu privredu koja je otvorena, konkurentna i ima svetski potencijal. U inovativne start-up kompanije u regionu spadaju, na primer, Outfit7, Viberate, Gjirafa, Nordeus i Koola.

Generalno možemo reći da u regionu ima puno prostora za napredak u inovacijama, a sve zajedno je povezano s investicijama. Ulaganja u istraživanja i razvoj u regionu još ne dostižu prosek Evropske unije, ali je poslednjih godina moguće primetiti pozitivan trend u toj oblasti. Prognoziramo da će u budućnosti preduzeća u regionu i dalje više sredstava ulagati u inovativno korišćenje brojnih podataka, čime će steći prednost na tržištu.
 

Da li su preduzeća „darežljiva“ kada je u pitanju novac koji namenjuju za to, ili stežu kaiš? Odnosno, kakvi su trendovi?

Možemo govoriti o investicijama u analitiku podataka. Prema našim podacima, podaci će transformisati tržište radne snage, menjati ulogu pojedinih zaposlenja i stvarati veliku potrebu za naučnicima za podatke. Iako će preduzeća želeti da upoznaju mogućnosti koje podaci pružaju, moraće da gledaju još dalje od izazova s kojima se u oblasti podataka suočavaju danas i prihvataju nove prepreke. To, naravno, znači nove investicije u budućnosti, dakle, primenu sredstava za odeljenja za podatke i razmišljanja o saradnji sa spoljnim preduzećima koja mogu pružiti najpreciznije uvide i brze efekte korišćenja novih tehnologija.
 

Koji su glavni izazovi u oblasti inovacija? Na koji način najavljeno „hlađenje” tržišta utiče na finansijska sredstva koja preduzeća izdvajaju za te svrhe?

Istraživanja pokazuju da se u rastu, inovacijama i privlačenju talenata bolje pokazuju preduzeća koja se ne oslanjaju na osećaj, već na upotrebu podataka. Pravilna obrada podataka, naime, znatno doprinosi upravljanju rizicima koji su prilikom eventualne krize još veći i smanjuje troškove odnosno pomaže da se uvećaju prihodi. Rezultati analize koju smo izvršili u kompaniji Bisnode potvrđuju visoku stopu zrelosti slovenačke privrede, što znači da su preduzeća sada bolje pripremljena za eventualnu novu ekonomsku krizu nego što su bila pre 2008. godine. Preduzeća koja žele da napreduju i postignu izuzetnost su svesna značaja neprestanog ulaganja u inovacije, čak i u nesigurnim vremenima. Zbog toga napreduju ona preduzeća koja su već danas svesna toga da će 2030. godine pobeda na njihovom tržištu zavisiti od toga koliko dobro će u sopstvenu korist koristiti podatke..