Vesti

Epidemija koronavirusa može dovesti do veće usredsređenosti na održivost i digitalizaciju.

22 apr 2020

Usred pandemije koronavirusa, kompanija Bisnode je objavila svoj Izveštaj o održivosti za 2019. godinu, demonstrirajući još jednu godinu kontinuirane poslovne usredsređenosti na doprinos održivoj budućnosti u ekosistemu podataka i analitike.
 
 
 
 
„Epidemija koronavirusa može dovesti do povećane usredsređenosti na održivost i digitalizaciju jer su održiva i digitalizovana preduzeća mnogo otpornija i bolje opremljena da se suoče sa pandemijskom pretnjom kao što je koronavirus. U osvrtu na 2019. godinu, možemo da zaključimo da su digitalizacija i digitalna održivost zapravo postali sve važniji faktori poverenja kupaca u kompanije i njihovog stava prema korporativnim brendovima. Dok sve veći broj rukovodilaca vidi značajan potencijal u korišćenju digitalizacije, podataka i analitike, mi vidimo i pojedince koji ne shvataju vrednost ovakvog razvoja usled nedostatka znanja. Moramo da povećamo njihova znanja da bismo ih poveli na put digitalne transformacije“, rekao je izvršni direktor kompanije Bisnode, Magnus Silfverberg.

„Budući da je kompanija Bisnode jedan od vodećih evropskih dobavljača podataka i analitike, naša odgovornost je očigledna. Digitalna održivost nije samo naš primarni fokus održivosti – ona je okosnica našeg poslovanja, za koje se danas pokazalo da ima veću vrednost nego ikada pre. Privatnost je u ovom trenutku sastavni deo našeg razvoja proizvoda. Nova moćna platforma kompanije Bisnode, One Data Platform, dizajnirana je pomoću ontologizovanog prekograničnog evropskog skupa podataka, ali i pomoću metapodataka o ugrađenoj usaglašenosti sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), što je čini jedinstvenom u svetu.“

Izveštaj prikazuje inicijative preduzete u toku godine u pet oblasti: digitalna održivost, različitost i inkluzija, ekološki otisak, održivi lanac vrednosti i inicijative u zajednici. Neke od glavnih karakteristika uključuju:

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja kompanije Bisnode je ažuriran i sprovodi se u svim regionima i na svim funkcijama. Osim toga, tokom godine smo razmotrili različite politike grupe, poput onih koje se odnose na borbu protiv korupcije, uzbunjivanje, etička načela o podacima, korporativno upravljanje, borbu protiv seksualnog uznemiravanja, i učinili smo ih dostupnim svim zaposlenima putem naše zajedničke platforme. Na sličan način smo ažurirali Kodeks ponašanja dobavljača kompanije Bisnode za 2019. godinu, koji se odnosi na sve partnere koji isporučuju robu i usluge kompaniji Bisnode, uključujući njihove podizvođače. Ovaj Kodeks ističe šta kompanija Bisnode očekuje od svojih dobavljača; uz poštovanje ljudskih prava, nudimo bezbedno i zdravo radno mesto i dobre uslove rada.

Inicijative za zaštitu životne sredine

Kompanija Bisnode podstiče inicijative za zaštitu životne sredine. Na nekoliko tržišta na kojima posluje, inicijative kompanije Bisnode uključuju smanjenje upotrebe plastike u našim kancelarijama, prelazak na elektronsko fakturisanje i veću usredsređenost na reciklažu papira, plastike i IT hardvera. Na dnevnom redu našla se i primena strože politike putovanja, koja naglašava da svi zaposleni treba da razmisle o životnoj sredini prilikom planiranja poslovnog putovanja. Dodatno podstičemo zaposlene da organizuju onlajn sastanke, ako je moguće.

Poštovanje propisa

Od kako je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti stupila na snagu 2018. godine, kompanija Bisnode je pojačala napore u pogledu Obaveze informisanja i ažuriranja politika i smernica, vođena legitimnim interesom, uz ugrađenu privatnost podataka i rukovanje kolačićima, nastavljajući mere za klasifikaciju informacija prema poverljivosti, integritetu podataka i dostupnosti (C.I.A. klasifikacije) i kontinuiran rad uz pravo zadržavanja podataka i prava osoba na koje se podaci odnose, a sve u cilju poštovanja propisa.

Zadovoljstvo zaposlenih

Nivo verovatnoće da bi naši zaposleni preporučili kompaniju kao idealno mesto za rad znatno je porastao sa -6 u 2017. godini na +16 u 2018. godini, a potom i na +20 u 2019. godini, što ukazuje da su naši zaposleni angažovani u svom poslu i da bi nas preporučili kao idealno mesto za rad. Ravnopravnost polova važna je za kompaniju Bisnode, pa tako žene trenutno čine 30% rukovodilaca, a 2019. godine je kompanija Bisnode Slovenija postala ponosni dobitnik sertifikata GEMA (Ocena upravljanja u oblasti rodne ravnopravnosti) za rodnu ravnopravnost.

Zadovoljstvo kupaca

Kompanija Bisnode je lansirala novu funkciju u svom proizvodu Smart Search koja omogućava kupcima da pronađu održive dobavljače, kupce i partnere za saradnju. Veštačka inteligencija u kombinaciji sa ogromnom bazom podataka omogućava kompaniji Bisnode da dâ ocenu održivosti veb-sajta i da uključi ove rezultate u Smart Search. Ovom uslugom se takođe mogu identifikovati kompanije koje imaju sertifikate vezane za održivost, kao, na primer, sertifikat o poštenoj trgovini. Sveukupno 50% naših kupaca je dalo ocenu 9 ili 10, u poređenju sa 36% 2018. godine.

O izveštaju o održivosti:

Tokom protekle godine kompanija Bisnode je aktivno upoređivala svoje poslovanje sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija kako bi postigla svoje strateške ciljeve u pogledu održivosti. Kompanija Bisnode je izradila izveštaj u skladu sa Smernicama za izveštavanje o održivosti Globalne inicijative za izveštavanje (GRI). Od 2015. godine, kompanija Bisnode je potpisnica Globalnog dogovora UN, najveće svetske inicijative za održivost.