D&B mesečni pregled i prognoze za globalno poslovanje

08 maj 2018

Iako je realni rast BDP-a za 2018. godinu najveći u gotovo prethodnih deset godina, naša predviđanja ukazuju na manje rizike dok politički faktori prete narušavanje ekonomske perspektive. Rizici povezani sa izbijanjem trgovinskih ratova su intenzivirani u poslednjih nekoliko meseci nakon što je predsednik Tramp naredio povećanje carinskih stopa, navodno da bi se smanjio trenutni obračunski deficit koji imaju Sjedinjene Američke Države, naročito s Kinom. Carinske stope u SAD su se prvobitno odnosile na čelik i aluminijum, ali su krajem marta proširene i obuhvataju deset sektora koji su prioriteti Kine u proteklih nekoliko godina. Iako su rizici od „trgovinskih ratova” privukli veliku pažnju medija i tržišta, Kina je do danas zauzela relativno uzdržan, najvećim delom retorički pristup, dok su Sjedinjene Američke Države privremeno izuzele Kanadu i ostale saveznike. Zato smatramo da su rizici manji nego što bi se moglo zaključiti iz dramatičnih naslova u medijima.

U međuvremenu, došlo je do pozitivnog pomaka u pregovorima o Bregzitu jer su uslovi tranzicionog perioda dogovoreni između dve strane, ali je ishod i dalje daleko od izvesnog. Uz to, cena nafte je u martu porasla na više od 70 USD po barelu, dok se rizik po pregovore o iranskom nuklearnom programu povećava, a proizvodnja u Venecueli se smanjuje zbog unutrašnjih političkih problema. Ovakvo stanje će, ako se nastavi, konsolidovati cene roba i usluga i učvrstiti inflacione pritiske na globalnom nivou.

PERU:
Pročitajte izveštaj

ŠRI LANKA:
Pročitajte izveštaj

UJEDINJENO KRALJEVSTVO:
Pročitajte izveštaj