Vesti

Da li je 2020. godina već izgubljena?

27 mar 2020

Možete to reći naglas. 2020. trenutno ne izgleda kao godina koja će ući u istoriju kao naša omiljena. Naš poslovni i korporativni život je sve više ugrožen. Privreda trenutno oseća efekte virusa Covid-19. Nadležni organi reaguju drastičnim merama. Da bi sprečili gubitke, preduzeća sada moraju da traže alternativne metode za generisanje lidova, a verovatno najbolje dolaze iz sveta podataka.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) smanjuje očekivanja za globalnu ekonomiju, Apple upozorava na nižu prodaju u drugom kvartalu i kruži sve više izveštaja da kompanije više ne očekuju da postignu svoje ciljeve u tekućoj finansijskoj godini. Moramo li već obeležiti tekuću godinu kao izgubljenu?

Na kraju smo prvog kvartala, a situacija je već kritična u mnogim kompanijama. Bez sumnje, trenutna pozicija će ostaviti rupu u prihodima. Ali samo ako se ne prebacite na alternativne načine za stvaranje lidova. Koje mogućnosti sada imamo da nadoknadimo ova otkazivanja?


Ko ne deluje odmah, imaće gubitke

Trenutni scenario neočekivano utiče na preduzetnike, jedinstven je po obliku i efektima. To jako utiče na mnoge kompanije. Sa jedne strane, već su uložili puno novca u planirane aktivnosti dok su sa druge strane planirali visoke godišnje prihode i shodno tome marketinški budžet za potrebne aktivnosti.

Pritisak na marketing i prodaju masovno raste. Direktori insistiraju na nadoknadi otkaza na drugi način, ako je moguće. Pritom niko nema vremena da čeka. Rupe u prometu koje se tek pojavljuju, teško mogu da se popune.

Kompanije i menadžeri su u potpunosti svesni ove opasne situacije. Postoji strah da bi trenutna situacija mogla da ugrozi egzistenciju. Sada treba preduzeti akciju, vreme za delovanje je sada. Baš kao što se ekonomsko okruženje pokreće dinamikom, teško je nadoknaditi izgubljeni kvartal u pogledu prodaje i prihoda tokom godine. Nažalost, trenutno ne znamo kako će se 2020. odvijati.


Sales, Revenue i Ebita- ono što bi sada trebalo da bude u fokusu

Na kraju ove godine, EBITA cilj će ostvariti samo kompanija, koja je obezbedila dovoljno narudžbina početkom godine. Jednostavno rečeno, kada je kontakt s kupcima sve teži, ključna saradnja je između izvršnog direktora, direktora prodaje i direktora marketinga posebno u kritičnim vremenima.

Izvršni direktori žele da postignu visoke ciljeve. Direktor prodaje će tražiti više lidova i na taj način sigurno krenuti u pravcu marketinga. Da li je sada dovoljno ako sada kao plan B kupujemo spisak preduzeća i pokrećemo skupe marketinške ili telefonske prodajne kampanje? Verovatno ne.

Uprkos užurbanosti i sve većem pritisku, oni koji su pogođeni definitivno bi trebalo zadržati hladnu glavu. Postoje alternativne metode generisanja lidova - i one obećavaju. Da bismo preživeli korona krizu sa što manje posledica, sada se isplati da se Leadmanagement postavi na osnovu podataka. Dve najočitije metode su analiza blizanaca i analitika pametnih podataka. Obe gledaju u bazu podataka kompanije, obogaćuju te podatke dodatnim informacijama i daju spiskove potencijalnih kupaca koji su kvalifikovani i imaju veliku verovatnoću da imaju trenutne potrebe za određenim proizvodima i uslugama.


Prilagođeni lidovi s velikim potencijalom

Postoje alternativni načini za generisanje lidova. Samo pogled na vašu bazu podataka kupaca otvara mnoge mogućnosti. Vaši najbolji kupci su slični, a mogućnosti analize naše starosti podataka omogućavaju otkrivanje njihovih blizanaca u vašim podacima. Prepoznavanje ovih blizanaca ili Look-Alikes, idealan je način prenošenja lidova čija je verovatnoća zaključenja većau u vaš sektor prodaje. Relevantni lidovi povećavaju efikasnost vašeg prodajnog tima, dovode do većih prihoda i osiguravaju vaše ciljeve EBITA tokom cele godine.

Prednosti analize blizanaca
  • Omogućava iskorišćavanje potencijala koji bi inače bii skriveni;
  • Može se brzo primeniti i ne zahteva instalaciju ili kupovinu sistema trećih lica;
  • Takođe čisti i osnovne podatke iz CRM-a;
  • Uspešno se koristi dugi niz godina.
 
Još pametnije je težiti identifikovanju kvalitetnih B2B lidova za koje je velika verovatnoća da će dogvoriti posao od početka, što je najveći izazov u prodaji i marketingu. To se postiže upotrebom pametne analitike. Ovaj inovativni pristup generisanju lidova povezuje strukturirane oflajn i nestrukturirane onlajn podatke o kompaniji sa podacima o klijentima. Pomoću veštačke inteligencije, prospekti se procenjuju i rangiraju prema prodajnim mogućnostima. Na ovaj način, kompanije imaju koristi od efikasnije kontrole prodaje, kraćih prodajnih ciklusa i kao rezultat obezbeđuju se prodaja, prihod i EBITA.

Prednosti Analitike pametnih podataka
  • Vrlo brzo obezbeđuje spisak kvalitetnih lidova;
  • Znatno poboljšava stopu konverzije u prodaji i sprečava prazan hod;
  • Daje opipljive rezultate u kratkom roku i istovremeno dugoročno doprinosi digitalizaciji marketinga i prodaje.

 

Vreme akcije je ograničeno

Niko nema vremena da čeka. Koronavirus će imati ogroman uticaj na nekim mestima u 2020. godini, što će se nastaviti i u narednoj godini. Preduzeća koja već koriste podršku podataka za marketing i prodaju i koja kontinuirano sprovode aktivnosti na digitalizaciji bolje su u stanju da prežive krizu i dugoročno steknu efektivnu prednost u odnosu na sve kompanije kojima nedostaje digitalizacija i korišćenje podataka.