Bisnode SOS Assistance

03 apr 2020

BISNODE PODRŠKA SRPSKOJ PRIVREDI

Odgovorite što pre izazovima novonastale situacije!

Budite brzi i efikasni u reorganizaciji poslovanja vaše kompanije!

Pratite tržište kako biste bili spremni na vreme da reagujete na sve promene!

Budite spremni za nove procese rada kada dođe vreme za to! 

 

Suočavamo se sa izazovnim vremenima u okviru nove stvarnosti na koju nismo navikli. Izuzetno je zahtevno odgovoriti na ovako brze promene, prilagoditi se izazovima i prilikama novonastale poslovne situacije u zemlji i okruženju. U vreme kada većina kompanija u Srbiji pokušava reorganizovati svoje poslovanje što brže i efikasnije, kompanija Bisnode čini dodatne napore da im pomogne da u tom procesu uspeju.

Bisnode će podržati procese prilagođavanja koje su potrebne u ovom trenutku srpskim kompanijama i srpskoj privredi, da u okviru svoje delatnosti pružimo informacije o novim opcijama i omogućimo da kreiraju nove koncepte rada koje zahteva trenutna situacija.

Bisnode SOS Assistance vam pruža brže i jasne odgovore o stanju poslovanja vaših postojećih poslovnih partnera i pomaže prilikom pronalaska novih, dajući informacije koje su od vitalnog značaja za opstanak vaše kompanije u ovom trenutku.

Kako koristiti uslugu?

Popunite upitnik na linku ispod i BISNODE SOS Assistance će vam u najbržem mogućem roku dati potrebne odgovore.

LINK ZA UPITNIK

Ukoliko niste u prilici da popunite upitnik, upit možete poslati na mail: cc@bisnode.rs, pri čemu je obavezno upisati: Ime i prezime, naziv kompanije, PIB, kontakt telefon i mejl, da li vam je potreban dobavljač ili kupac i nakon toga napišite izazov sa kojim se trenutno susrećete.

Reorganizacija poslovanja, praćenja stanje na tržištu i mudro upravljanja potraživanjima i obavezama, kako bi što bezbolnije podneli trenutnu krizu je način da se umanje njene posledice i lakše uspostaviti redovan proces rada kada dođe vreme za postizanje novih uspeha.

 

#OstaniKodKuće #BisnodeSOSAssistence

Prijavite se na našu mailing listu

Newsletter je namenjen svima koji su zainteresovani za članke, analize i predviđanje trendova.