rukovodeći tim

Bisnode grupa

Bisnode grupa

Nezavisne kompanije u 19 zemalja

Organizacija Bisnodea,  sa poslovanjem u 19 evropskih zemalja, zahteva jasan i dobro implementiran sistem korporativnog upravljanja koji služi kao važna platforma za grupu. Odgovornost za korporativno upravljanje, menadžment i kontrolu se raspoređuje među deoničarima, upravnim odborom, izvršnim direktorom, upravnim timom i upravnim direktorima operativnih kompanija.

Korporativno upravljanje je regulisano švedskim zakonom, a prvenstveno švedskim zakonom o trgovačkim društvima i pravilima i preporukama koje izdaju merodavne organizacije. Odbor Bisnodea je postavio zahteve u pogledu korporativnog upravljanja za sve kompanije u grupi, sa jednim obaveznim delom i onim koji se preporučuje. Bisnode grupa ima snažne interne kontrole i postupke.

Rukovodstvo

Rukovodstvo Bisnode Southern Market