Poslovna etika

Mi poslujemo odgovorno

Pridržavamo se najviših standarda poslovne etike

U Bisnodeu znamo da posao nije samo praćenje lokalnih zakona i propisa, već i podržavanje dobro utvrđenih i široko prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima i etičkim standardima. Verujemo da je, s obzirom na poverenje koje naši klijenti imaju u nas, bitno da se pridržavamo najviših standarda poslovne etike i da odgovorno poslujemo.

Privatnost i autorska prava

Privatnost i autorska prava

Transparentnost zahteva jasne smernice

Bisnode radi na promociji transparentnog informacionog društva i uveren je da prava informacija povećava efikasnost u društvu i stvara mogućnosti za poslovanje. Zaštititi privatnost i bezbednost informacija istovremeno je od najveće važnosti i jedan je od temelja slobode informisanja. Delujemo u skladu sa sledećim principima:

 • Uvek odmeravamo javni interes naspram privatnih potreba pojedinca ili kompanije.
 • Obezbeđujemo, koliko je to moguće, da su informacije koje pružamo ažurne, tačne i relevantne.
 • Kontinuirano radimo da bismo obezbedili da ne šaljemo informacije pojedincima i grupama koje ne deluju u skladu sa našim principima.
 • Ne dopuštamo krakoročnim finansijskim interesima da zasene naše poštovanje prava pojedinca na privatnost.
 • Procenjujemo i odgovaramo na reakcije i mišljenja o načinu na koji tretiramo pitanja privatnosti.
 • Uvek pažljivo štitimo podatke od krađe i zloupotrebe.
Korupcija, mito i pokloni

Korupcija, mito i pokloni

Nulta tolerancija i preventivne mere

Bisnode ima politiku nulte tolerancije za sve oblike korupcije i deluje aktivno da bi se obezbedilo da se oni ne pojavljuju unutar kompanije.

 • Korupcija se odnosi na zloupotrebu položaja poverenja za ličnu ili korist kompanije, na primer kroz korišćenje mita.
 • Ponuda, obećavanje ili davanje mita su strogo zabranjeni, kao i traženje, prihvatanje obećanja ili primanje mita.
 • Mito je poklon ili druga korist koja bi mogla da utiče na neko drugo lice, kao deo njihovog zaposlenja ili dužnosti, da bi lice koje je dalo mito imalo prednost.
 • Korupcija takođe uključuje iznuđivanje, davanje prednosti, nepotizam, prevaru, sukob interesa i proneveru.
 • Druge zloupotrebe vlasti, nepažnja i loše upravljanje se takođe mogu posmatrati kao korupcija.
Konkurencija i antimonopolizam

Konkurencija i antimonopolizam

Poslovna etika i odgovornost u fokusu

Nastojimo da povećamo udeo na tržištu i da osvojimo lojalnost naših kupaca, ali nikada nećemo ugroziti poslovnu etiku i odgovornost. Bisnode se pridržava Zakona o zaštiti konkurencije na tržištima na kojima poslujemo.

 • Bisnode ne pravi sporazume protiv konkurencije.
 • Koristimo iskrene metode kada poslujemo sa klijentima, dobavljačima i drugim partnerima.
 • Sarađujemo sa telima za zaštitu konkurencije.
 • Obezbeđujemo da naši zaposleni budu upoznati sa zakonima i politikom slobodne konkurencije.

Naši zaposleni rade u najboljem interesu kompanije i izbegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle da se smatraju favorizovanjem kompanija, organizacija, pojedinaca ili drugih zainteresovanih strana na Bisnodeov trošak.

 • Naši zaposleni moraju da izbegavaju sve vrste aktivnosti koje krše interese kompanije ili nepovoljno utiču na njenu diskreciju ili integritet.
 • Bisnode nije politički opredeljen, a sredstva preduzeća nisu korišćena za podršku političkim kampanjama ili za druge političke svrhe.
Računovodstvo i finansijsko izveštavanje

Računovodstvo i finansijsko izveštavanje

Mi se pridržavamo važećih zakona i propisa

Bisnode se pridržava opšteprihvaćenih računovodstvenih principa (GAAP). Cilj nam je da blagovremeno pružamo transparentne i tačne informacije. Naše računovodstvo je u skladu sa primenjivim zakonima i propisima, a finansijski podaci se prenose u skladu sa važećim zakonima i drugim direktivama.

Bisnodeovi zaposleni ne smeju da šire ili zloupotrebljavaju poverljive informacije, poput informacija koje nisu javne o poslovnim aktivnostima kompanije Bisnode, strategijama, poslovnim transakcijama, poslovnim planovima ili poslovnim procesima. U situacijama kada je to bitno, Bisnode zahteva od zaposlenih i drugih ljudi koji obavljaju poslove u ime Bisnodea da potpišu ugovor o poverljivosti, čija se važnost proteže van dužine perioda zaposlenja ili imenovanja.

Poštovanje ljudi i ljudskih prava

Poštovanje ljudi i ljudskih prava

Preuzimamo odgovornost za naše zaposlene

 • Bisnode podržava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i prihvata odgovornost koju imamo prema svojim zaposlenima i zajednicama u kojima delujemo.
 • Naši zaposleni moraju da imaju bezbedno i zdravo radno okruženje koje kontinuirano nastojimo da poboljšamo.
 • Bisnode ima za cilj da privuče, razvija i zadrži kvalifikovane i motivisane zaposlene koji dele naše vrednosti u profesionalnom radnom okruženju.
 • Nikad ne zapošljavamo nikog mlađeg od 15 godina i pridržavamo se viših zakonskih granica za radnu dob gde god je to primenjivo.
 • Nudimo svim pojedincima iste mogućnosti bez obzira na boju kože, pol, nacionalnost, veru, etničku pripadnost ili bilo koji drugi prepoznatljiv osnov.
 • Sloboda udruživanja se primenjuje u čitavom Bisnodeu.
 • Bisnodeova imovina, materijalna i nematerijalna se ne sme upotrebljavati za ličnu korist ili za dobrobit bilo koje treće strane.