BISNODE & Ciljevi održivog razvoja

Deo smo najveće svetske inicijative za održivost. Zajedno možemo napraviti promene!
Borimo se protiv zloupotrebe podataka, klimatskih promena i siromaštva.

Od 2015. godine Bisnode je potpisnik UN-ovog Globalnog dogovora (The United Nations Global Compact), najveće svetske inicijative za održivost. Pokrenuo ga je bivši generalni sekretar UN-a Kofi Anan 2000. godine, s namerom da UN i poslovanje približe naporima za bolji svet. Naš rad na održivosti zasnovan je na deset vodećih principa koji se tiču ljudskih prava, radnog prava, zaštite okoline i borbe protiv korupcije. Bisnode kao potpisnik UN-ovog Globalnog dogovora, podržava 17 ciljeva održivog razvoja (SDG).

 

 

Šta je UN Global Compact?

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (The United Nations Global Compact) je neobavezujući dogovoro UN kojim se podstiču kompanije širom sveta da usvoje održive i društveno odgovorne politike i izveštavaju o njihovoj primeni. UN Global Compact podržava kompanije da:

  • Odgovorno posluju usklađujući svoje strategije i operacije sa 10 principa o ljudskim pravima, radu, životnoj sredini i borbi protiv korupcije
  • Preduzimaju stratešku akciju za unapređenje ciljeva održivog razvoja

 

 

UN for SDG partnership

Bisnode je potpisnik UN-ovog Globalnog dogovora - najveće svetske inicijative za održivost.

UN Global Compact podržava kompanije da postanu više održive uspostavljanjem ambicija koje su u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja (SDG). Danas postoji 17 ciljeva trajnog razvoja o kojem su zajednički odlučivale zemlje sveta i različite zainteresovane strane - koji će se postići do 2030. Za nas je važno da pomognemo postizanju ovog ostvarenja.

 

 

Sustainable development goals UN and Bisnode

Bisnode doprinosi direktno ili indirektno 12 od 17 SDG-a

Aktivno radimo na svim ciljevima održivog razvoja koji su primenjivi na naše poslovanje, a uglavnom uključuju: programe zadovoljstva zaposlenih i zdravstvene programe, kodeks ponašanja i politike grupa (antikorupcija, uzbunjivanje, etika podataka, korporativno upravljanje, anti-seksualno uznemiravanje), inicijative za zaštitu životne sredine, saradnja sa socijalnom inicijativom, inicijative za cirkularnu ekonomiju i usklađenost sa propisima - sigurnost podataka, zaštita, privatnost, integritet.

 

 

focus sustainable development goals at bisnode

Posvećeni smo održivoj budućnosti

Kao potpisnik UN-ovog Globalnog dogovora, Bisnode podržava Ciljeve održivog razvoja (SDG). Konkretno smo identifikovali 4 cilja koja odgovaraju našem internom radu na održivosti i gde verujemo da možemo dati pozitivan doprinos: SDG 5 Rodna ravnopravnost, SDG 8 Dostojanstveni rad, SDG 9 Industrija, inovacije i infrastruktura.

 

 

Proslavite posvećenost cilju s nama!

Da bismo postigli svoje ciljeve, s obzirom na to da nam je ostalo samo 10 godina, važno je da se svi ujedinimo i transformišemo svoje vizije u stvarnost. Ujedinjeni smo najmoćniji.

Bisnode je posvećen daljem pokretanju društva kroz inovacije u korišćenju etičkih podataka i sigurnosti podataka. Ponosni smo što negujemo međunarodnu i raznoliku kulturu koja poštuje ljudska prava. A mi smanjujemo svoj uticaj na okolinu digitalizacijom i obnovljivim izvorima energije.

Na 20. godišnjicu UN Global Compact, Bisnode slavi svoju posvećenost ciljevima održivog razvoja.

Želite li oblikovati održivu budućnost? Onda se pridružite nama i najvećoj svetskoj inicijativi za održivost kompanija - UN Global Compact.

UN Global Compact

#UnitingBusiness