O nama

Bisnode je najveći pružalac usluga pametnih podataka i analiza u Evropi

Naše vrednosti

Saradnja i poverenje prožimaju sve što radimo

U Bisnode-u smo znatiželjni šta se događa u našem svetu i kako možemo da pronađemo rešenja koja doprinose društvenom razvoju. Saradnja i poverenje prožimaju sve što radimo. Zajedno sa našim klijentima, mi svakodnevno pravimo i velike i male korake napred. Da bismo to postigli, moramo da imamo poverenje naših klijenata. U Bisnode-u smatramo da je posebno važno saslušati klijente i njihove potrebe, zbog čega je naš primarni fokus uvek na izazovima naših klijenata.

Naše vrednosti

Organizacija

Organizacija

Mi delujemo kako na lokalnom tako i na globalnom nivou

Danas Bisnode posluje na 19 tržišta i jedan je od vodećih pružalaca usluga poslovnih podataka u Evropi. U našoj organizaciji radi oko 2.400 zaposlenih, pojedinaca koji nas obogaćuju svojim stručnim znanjima, kulturom i humorom, svojim interesima, veštinama i nacionalnostima. Dostupnost na lokalnom nivou je velika prednost za naše klijente. To znači da možemo brzo da reagujemo i da budemo fleksibilni dok se susrećemo sa njihovim izazovima. Istovremeno, u mogućnosti smo da iskoristimo snagu i resurse veće kompanije kada je to potrebno.

Upravljački tim

Novosti

Novosti

Najnovije vesti o Bisnodeu

 

U našoj arhivi ćete naći najnovije vesti, izveštaje i saopštenja za javnost u vezi sa Bisnodeom, našim poslovanjem i organizacijom.

Najnovije vesti

Zaposlenje

Zaposlenje

Oblikujte svoju budućnost sa Bisnodeom

Bisnode gradi kompaniju za podatke i analize koja pokriva celu Evropu, stvarajući rast putem pametnih podataka. Kombinujemo i obrađujemo velike količine informacija da bismo omogućili korisnicima da donose odluke bazirane na podacima. Kao zaposleni imate priliku da oblikujete svoju budućnost i budućnost drugih ljudi - budućnost koja se bazira na pametnim podacima. 

Karijere u Bisnodeu

Rad na održivosti

Rad na održivosti

Vodimo odgovorno poslovanje

Bisnode je deo ekonomije i društva na tržištima na kojima delujemo. Svesni smo da odluke koje donosimo u našem svakodnevnom poslovanju utiču na društvo, ljude i životnu sredinu i ta svest prožima naše odluke širom organizacije. Za nas je važan održivi razvoj društva, kao i prenos odgovornosti budućim generacijama.

Velik deo onoga što upravlja našim radom nalazi se u "The Bisnode Way", sažetku naših vrednosti, područja stručnosti, opredelenja i obećanja. Ako biste želeli da saznate više o Bisnodeu, našoj korporativnoj kulturi i onome šta nam je važno, pogledajte sledećih 10 tačaka.

Naš rad na održivosti