Industrije

Više o pametnim podacima za Vašu delatnost
Obaveštavamo vas da zbog selidbe trenutno Bisnode ne možete dobiti na fiksne brojeve, te vas molimo do daljeg da nas zovete na broj +381 60 3788 868
Hvala na razumevanju.
Podaci - naš prirodni resurs

Podaci - naš prirodni resurs

Donosite pametne odluke sa pravim informacijama

Možemo da naučimo mnogo o svetu oko nas uz pomoć podataka. Razvoj društva koje sve više pokreću podaci je brz. Sa pristupom pravim informacijama u pravo vreme, možemo da donosimo pametne odluke, bez obzira na to da li obavljamo e-trgovinu, bavimo se pitanjima državne uprave ili smo odgovorni za usklađenost sa propisima u banci.

Korišćenjem podataka možemo da razumemo i tumačimo potrebe naših klijenata i naše okolinu. Možemo da napravimo profitabilnije poslovanje, da postanemo relevantniji u našim komunikacijama, da pravimo tačnije izbore ciljeva i damo prave ponude u pravo vreme.

Sa stalnim pristupom ažuriranim i kvalitetnim informacijama, možemo da budemo sigurni da su naše odluke o riziku i kreditiranju u skladu sa zakonom i takođe imamo mogućnost da se više oslanjamo na automatizovane usluge.

S pravim informacijama iz izvora sa bogatim i ažuriranim podacima, možemo da donosimo pametne, bezbedne i optimizovane poslovne odluke, bez obzira na to o kojoj industriji se radi.

Bisnode Vam nudi podršku kroz "putovanje" za klijente

Koristite pametne podatke da biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke da biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem Bisnodeovih podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korišćenjem pametnih podataka da biste unapredili kriterijume i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombinovanjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije delovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo da Vam pomognemo da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

Želite li da Vas kontaktiramo?

Rešenja

Rešenja koja nudi Bisnode obezbeđuju da svi podaci – Vaši i oni koje Vam mi dostavimo – budu visokokvalitetni. Analiziranjem baze podataka Vaših klijenata i usklađivanjem sa tačnim informacijama možete donositi osnovane odluke, biti sigurni u to sa kim poslujete i pojednostaviti Vaše aktivnosti marketinga i prodaje.

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom sa klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga Vam možemo pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

Želite li da Vas kontaktiramo?

Rešenja

Rešenja koja nudi Bisnode obezbeđuju da svi podaci – Vaši i oni koje Vam mi dostavimo – budu visokokvalitetni. Analiziranjem baze podataka Vaših klijenata i usklađivanjem sa tačnim informacijama možete donositi osnovane odluke, biti sigurni u to sa kim poslujete i pojednostaviti Vaše aktivnosti marketinga i prodaje.