• Serbia
  • Group

BISNODE OGLAS

Tražimo profesionalnog I motivisanog kandidata za radno mesto: Računovođa.

Bisnode d.o.o. Beograd je deo švedske grupe Bisnode, vodeće firme u Evropi za poslovne i bonitete informacije.  Postojimo više od 35 godina u 19 zemalja Evrope I imamo preko 2500 zaposlenih. U Srbiji poslujemo od 2011. godine I od tada beležimo stabilan rast.

Baveći  se upravljanjem poslovnim informacijama i razvojem alata koji pružaju sveobuhvatnu procenu tržišnih rizika, pomažemo kompanijama da povećaju prodaju, minimalizuju rizike i troškove u poslovanju, pronađu nove poslovne partnere i donesu bolje poslovne odluke.

Tražimo profesionalnog I motivisanog kandidata za radno mesto:

RAČUNOVOĐA

Lokacija: Beograd

Opis posla:

> Knjiženje poslovnih promena i dokumentacije na dnevnom nivou;
> Obavljanje poslova u okviru platnog prometa, e-banking-a, pracenje valute placanja obaveza
> Obracun zarada, kompenzacija, bolovanja, poreza i doprinosa za zaposlene
> Obracunavanje poreza i popunjavanje poreske prijave u skaldu sa zakonom
> Izrada godišnjih finansijskih izveštaja i ostalih izveštaja regulisanih zakonom
> Nadzor nad dokumentacijom, njihovom ispravnošcu, prati rokove i uskladenosti s nadležnim zakonima;
> Predlaganjr i ucestvovanje u izradi godišnjih planova i budžeta na nivou kompanije, pracenje i osiguravanje njihove realizacije.
> Ucestvovanje u postupcima eksterne i interne revizije, i drugih nadzora, godišnjeg popisa
> Obavljanje poslova na izradi analitickih i drugih izveštaja, mesecnih, kvartalnih i dr., za potrebe menadžmenta i kompanije.
> Predlaganje promena u strukturi kontnog plana, bruto bilansa i profitno-troškovnih centara, racunovodstvenih politika potrebnih za uredno vodenje poslovnih     knjiga i drugih finansijsko-racunovodstvenih evidencija i obracuna;
> Prati informacije, zakone i njihove promene vezano za finansijsko-racunovodstveno poslovanje i radno pravo;
> Na osnovu prikupljenih informacija i uocenog, predlaže korisne promene i unapredenja.

Uslovi:

> Visoka strucna sprema – Ekonomski fakultet
> Min. 5 godina radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima, poželjno u internacionalnoj kompaniji
> Aktivno znanje engleskog jezika, MS office paketa, posebno Excel-a
> Dobro poznavanje zakonskih regulativa iz oblasti finansija i racunovodstva, poreske politike i ostalih relevantnih zakona.
> Poželjno iskustvi u radu sa Panteonom.

Željene lične osobine:

> Precizna, tacna, odgovorna, organizovana i analiticna osoba
> Proaktivna osoba, osoba koja ume da prepozna potrebe i izazove i nudi odgovarajuca rešenja
> Orijentisanost ka timskom radu
> Pozitivan stav za rešavanje izazova
> Dobre komunikacijske veštine

Nudimo rad u dinamičnom i najbrže rastućem segmentu poslovanja na svetu Big Data. Mogućnost usavršavanja znanja i veština kroz rad u multinacionalnom sistemu koji posluje širom Evrope.

Molimo sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove i zainteresovani su da postanu deo našeg tima pošalju svoj CV na email adresu:  CV@bisnode.rs do 06.09.2017.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.