• Serbia
  • Group

Dun & Bradstreet

Kompanija Bisnode, koja je i do sada bila najveći globalni partner kompanije Dun & Bradstreet (D&B), proširila je strateško partnerstvo kojim je od sada obuhvaćeno i 8 novih tržišta Europe – uz BiH, saradnja uključuje i tržišta Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije. To znači da Bisnode grupa, kao najveći partner sada ima ekskluzivno pravo za prodaju i razvoj međunarodnih Dun & Bradstreet rešenja na 19 evropskih tržišta.

D&B je vlasnik najveće svetske baze podataka, koja sadrži više od 250 miliona podataka o poslovanju za više od 250.000.000 kompanija iz 220 zemalja sveta.


Uz podatke iz D&B baze, zajedno rastemo globalno - na raspolaganju su Vam rešenja:


Internetski pristup do globalnih poslovnih informacija.

Informacije o bonitetnoj oceni i oceni rizičnosti poslovanja u svetu.


Uvid u svetska tržišta sa aspekta boniteta, nabave, poslovanja i političkog okruženja.


Osiguranje usklađenosti (compliance solutions) s lokalnim zakonima protiv pranja novca
DBAI MONITORING

Neprekidno praćenje Vaših poslovnih partnera.
Praćenje analiza i ocena rizičnosti poslovanja u svetu.