• Serbia
  • Group

Boniteti.rs


NARUDŽBENICA


Boniteti.rs je zbirka nepogrešivih on-line poslovnih informacija koje su potrebne za donošenje svakodnevnih poslovnih odluka. Najopširnija baza Boniteti.rs omogućuje Vam uvid u poslovanje za više od 947.040 srpskih subjekata od kojih je više od 482.750 aktivnih pravnih subjekata i više od 666.760 preduzetnika i to sve na jednom mestu.


BONITETI OSNOVNI PAKET 

Boniteti.rs Osnovni sadrži:

INDEKS PLAĆANJA: navike plaćanja pravnih subjekata,

INFORMATOR: izveštava o kritičnim izmenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu,

OSOBE: osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima,

POSLOVNE VESTI: članke iz poslovnih novina o preduzeću i osobama na vodećim položajima,

NOVOOSNOVANA PREDUZEĆA: ulaze u bazu podataka čim su osnovana,

FINANSIJSKI PODACI: pregled finansijskih podataka i pokazatelja za poslednjih pet godina. Poređenje poslovanja s konkurentima i industrijom.


BONITETI POSLOVNI PAKET

Paket Boniteti.rs Poslovni dodatno sadrži ocenu boniteta. Namenjen je svima koji žele optimizovati vreme izrade bonitetne analize ili se ne žele zamarati čitanjem bilansa.

Boniteti.rs Poslovni sadrži:

INDEKS PLAĆANJA: navike plaćanja subjekata,

INFORMATOR: izveštaje o kritičnim izmenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu,

BLOKADE RAČUNA: dnevno izveštavanje sa istorijom,

SEMAFOR: grafički prilaz nivoa rizika poslovanja,

OSOBE: osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima,

POSLOVNE VESTI: članke iz poslovnih novina o preduzeću i osobama na vodećim položajima,

NOVOOSNOVANA PREDUZEĆA: ulaze u bazu podataka čim su osnovana,

NAPREDNA PRETRAGA: izrada baze potencijalnih klijenata,

FINANSIJSKI PODACI: pregled finansijskih podataka i pokazatelja za poslednjih pet godina. Poređenje poslovanja s konkurentima i industrijom.

+ BONITETNA OCENA sastoji se iz:

finansijska ocena (A do E): Predstavlja ocenu poslovanja preduzeća i izračunava se jednom godišnje na osnovu finansijskih pokazatelja likvidnosti i uspešnosti; pregled u poslednjih 5 godina.

dinamična ocena (***): Promenljiva komponenta kreditnog rejtinga. Ona se menja svakodnevno, na osnovu novostečenih podataka o blokadi bankovnih računa, prosečnih kašnjenja u plaćanju računa, pravnih radnji i stečajeva.


BONITETI PROFESIONALNI PAKET

Paket Boniteti.rs Profesionalni je dizajniran za sve koji profesionalno planiraju da razviju poslovanje svoje firme i između ostalog posluju i sa budžetskim ustanovama, sindikatima, asocijacijama i zadrugama. Paket je takođe dopunjen sa bazom sudova.

Boniteti.rs Profesionalni sadrži:

INDEKS PLAĆANJA: navike plaćanja subjekata,

INFORMATOR: izveštaje o kritičnim izmenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu,

BLOKADE RAČUNA: dnevno izveštavanje sa istorijom,

SEMAFOR: grafički prilaz nivoa rizika poslovanja,

OSOBE: osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima,

POSLOVNE VESTI: članke iz poslovnih novina o preduzeću i osobama na vodećim položajima,

NOVOOSNOVANA PREDUZEĆA: ulaze u bazu podataka čim su osnovana,

NAPREDNA PRETRAGA: izrada baze potencijalnih klijenata,

FINANSIJSKI PODACI: pregled finansijskih podataka i pokazatelja za poslednjih pet godina. Poređenje poslovanja s konkurentima i industrijom.

BONITETNA OCENA za sva preduzeća i preduzetnike od 2006 pa nadalje,

MOBILNI BONITETI: boniteti prilagođeni pregledu na mobilnom uređaju za brzi i jednostavan pristup svim važnim poslovnim informacijama o subjektima s mogučnosti pretraživanja po lokaciji.

+ SUDOVI: najavljena suđenja, datum saslušanja, novčani iznosi koji su uključeni i arhiva od 2000.

+ KREDITNI LIMIT: iznos preporučene gornje granice otvorenih potraživanja prema kupcu s obzirom na njegovu sposobnost ostvarivanja prihoda i rizik neplaćanja,

KREDITNA MARŽA: preporučena minimalna kreditna marža za odobravanje odloženog plaćanja (izražena u %) za poslovanje sa subjektom, koja se bazira na oceni rizika neplaćanja subjekta.


Narudžbenica

Naručujem:
Srbija
Slovenija
Hrvatska
Bosna i Hercegovina
Poljska
Crna Gora
Njemačka
Austrija
Italija
Švicarska
Mađarska
Rusija

Vaša narudžbenica je pravno obavezujuća. Narudžbenica je važeća za vremenski period od jedne godine i automatski se produžava za jednak vremenski period, ukoliko se pisanim putem ne otkaže 30 dana pre isteka. Cene su navedene u evrima i bez izraženog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Izmene uvažavamo u roku od 7 dana od potpisivanja narudžbenice. Naručilac se obavezuje da će iznos izmiriti u roku od 7 dana od primanja računa. Narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Naručilac potvrđivanjem narudžbenice odgovara za sadržaj i tačnost podataka.


Prilikom slanja je došlo do greške. Molimo provjerite jesu li sva polja pravilno ispunjena.
Vaša je narudžba zaprimljena. Kontaktirat ćemo Vas ubrzo.