• Serbia
  • Group

Proizvodi

Bisnode „rešenja za odluke“ obuhvataju proizvode i rešenja koja Vam omogućavaju da analizirate tržišta i informacije, identifikujete ciljnu grupu i da komunicirate sa njima efikasno. 

Osim toga, ovaj paket sadrži alate za proveru i kompletne informacije tako da možete efikasnije raditi i izbeći rizične plasmane. Paket sadrži instrumente pomoću kojih možete razvijati i negovati dugoročne odnose s kupcima, dobavljačima i partnerima. 

Za kontinuiranu ažurnost Bisnode nudi informacije i rešenja sa kojima možete da automatizujete proces odlučivanja u nekoliko poslovnih aspekata, koja pojednostavljuju i ubrzavaju proces rada.

Bisnode ima direktan pristup jedinstvenoj bazi informacija na tržištima širom sveta. S praktičnim iskustvom u Srbiji, Bisnode plasira te podatke kao vredne potrebne odgovore i informacije za srpske i strane korisnike. Pritom se rešenja u našem portfoliju mogu tako kombinovati da uvek postoji optimalna podrška u odlučivanju u skladu sa vašim potrebama.