• Serbia
  • Group

Prijava

Pristupna tačka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA

O proizvodu Portfolio Intelligence

Portfolio Intelligence je inovativan, sveobuhvatan, jednostavan, pouzdan analitički alat za svakodnevno praćenje, kvalitetnu sistemsku analizu potrfolija i dubinski pregled Vaših kupaca, klijenata, dobavljača, partnera.