• Serbia
  • Group

Prijava

Pristupna tačka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA

O proizvodu Boniteti.rs

Boniteti.rs je jedinstveni i regionalni bonitetni servis koji sadrži više od 30 miliona bonitetnih izveštaja iz 24 evropske zemlje. Na jednom mestu možete oceniti uspešnost preduzeća, analizirati poslovanje i likvidnost, pratiti disciplinu plaćanja Vašeg partnera.