• Serbia
  • Group

Vizija i misija

Naša vizija je da zadržimo lidersku poziciju na tržištu Srbije kao provajder visoko kvalitetnih poslovnih informacija i u isto vreme da postanemo vodeći distributer poslovnih informacija na celom području centralno-istočne Evrope. Naša misija je da pomognemo korisnicima u:

 

  • Povećanju prodaje,
  • Smanjenju rizika poslovanja,
  • Donošenju boljih poslovnih odluka.

 

Naša odgovornost je da obezbedimo pristup kvalitetnim poslovnim informacijama, i time povećamo transparentnost na tržištu. Poslovnim ljudima obezbeđujemo kvalitetne analitičke alate sa kojima su, kao naši korisnici, u mogućnosti da donose bolje poslovne odluke.