• Serbia
  • Group

Događaji

Mi u Bisnode Srbija podstičemo i omogućavamo bolje međusobno povezivanje i bolju saradnju za bolji i sigurniji posao. Vođeni pravilom poštenog poslovanja, imamo strast za posao i želimo to podeliti upravo sa Vama.

Na mesečnom nivou organizujemo redovne aktivnosti u kojima učesnici mogu upoznati nove poslovne partnere i steći nova znanja i najbolju praksu od iskusnih predavača i drugih učesnika.